skip to Main Content
Visionsbild av en linbana.
Linbanan – från kul idé till bra idé

Planerna på en linbana från Masthuggskajen över älven blir nu alltmer konkreta. Och det blir också ytterligare ett konkret sätt att bygga samman staden över älven, som är en av strategierna i Vision Älvstaden. Stationen är tänkt att ligga intill Järntorget och härifrån kommer du kunna ta fågelvägen över till Lindholmen (en resa på 4-5 minuter) och vidare till Lundby och Wieselgrensplatsen.

Planerna på en linbana som komplement till kollektivtrafiken i Göteborg har nu tagit ännu ett kliv framåt. Trafiknämnden har fattat beslut om att ge Trafikkontoret i uppdrag att påbörja en detaljerad förprojektering av en linbana i Göteborg. Samtidigt som uppdraget påbörjas inleds en politisk beslutsprocess om linbanan som pågår fram till sommaren.

Linjen över älven är tänkt att gå i 20-25 km i timmen och ha en kapacitet på 2-3000 personer per timme i varje riktning. En beprövad teknik med avkopplingsbart grepp möjliggör en komfortabel på och avstigning. Och du har möjlighet att ta med cyklar, barnvagnar och rullstolar i gondolerna.

Planerarna tittar på en lösning med 10-personers gondoler som avgår var 20:e sekund eller en lösning med 25-personers gondoler som avgår var 45:e sekund. Det motsvarar en spårvagnslinje med sexminuterstrafik. Det finns flera fördelar med linbana över älven. Den avlastar broarna till och från Hisingen, överbryggar barriärer, går relativt snabbt, tar inte upp värdefull mark i staden och kan bli en turistattraktion i sig.

Trafikkontoret föreslår att resenärer med Västtrafiks olika periodkort ska kunna resa med linbanan utan extra biljettkostnad. För att öka tryggheten jobbar man med två koncept; bemannande gondoler som avgår var 20 minut och möjlighet att reservera en gondol i realtid. Trafikkontoret påpekar också att färjetrafiken inte ska tas bort då den behövs som komplement och för höjdrädda.

Idén om en linbana i Göteborg kom från göteborgarna själva i ett av stadens dialogprojekt. Efter två års utredande har nu Trafikkontoret skickat en åtgärdsvalsstudie på remiss till Trafiknämnden. Ett inriktningsbeslut väntas komma i maj eller juni 2016 och då finns goda möjligheter att linbanan står färdig till jubileumsåret 2021. Parallellt utreds också möjligheten att bygga linbana sträckan Kortedala – Hjällbo – Backa och sträckan Brunnsbo – Ringön – Gullbergsvass – Svingeln.

Vill du redan nu testa att åka linbana i en stad? Då kan du åka till London, Lissabon, Barcelona, New York, Hong Kong och Singapore som alla har urbana linbanor. Annars får du vänta till 2021 och ta dig ned till Masthuggskajen.

Mer information om linbanor i Göteborg hittar du på Trafikkontorets hemsida.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top