skip to Main Content
Linbanan fick klartecken av trafiknämnden

Nu är det grönt ljus att fortsätta planera för att den föreslagna linbanan från Järntorget över älven till Lindholmen och vidare till Lundby och Wieselgrensplatsen verkligen ska byggas. Det bestämdes av politikerna i Trafiknämnden den 16 juni.

Målet är att linbanan ska stå färdig i tid till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.
– Går den att få färdig redan före 2021 så tycker jag att vi ska gasa på, för den behövs när vi ska byta ut Göta älvbron mot den nya Hisingsbron. När spårvagnsspår läggs om från gamla till nya bron behövs andra sätt att ta sig över älven, säger Johan Nyhus (S), ordförande i trafiknämnden.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top