skip to Main Content
International House flyttar in på Masthuggskajen

Globalt möter lokalt när International House flyttar in i Järnias före detta lokaler på Järnvågsgatan. Där skapas förutsättningar för att nyanlända i Göteborg ska trivas men också möjligheter att stärka regionens näringsliv. 

Hur hittar jag bostad i Göteborg? Hur fungerar arbetsmarknaden för min sambo? Vad gör jag om jag blir sjuk och hur tar jag mig ut i den omtalade skärgården?

Frågor som dessa hör hemma i International House, som i april öppnade upp sin verksamhet i Göteborg. Där kan den som kommer hit för att arbeta, forska eller studera hitta relevant information under ett och samma tak. Med anpassade lokaler och ytor skapas en flexibel och korsbefruktande mötesplats, där människor får goda möjligheter att trivas i Göteborg på sikt.

Knyta till sig internationell kompetens

International House kommer erbjuda individanpassad rådgivning, välkomstevenemang, seminarier och workshops, språkcafé samt service till arbetsgivare och utbildningar. Det finns dessutom hopp om att verksamheten på sikt ska kunna stärka näringslivet i Göteborg.

– Små och stora företag i Göteborg och Göteborgsregionen ska kunna utvecklas och få tillgång till den kompetens de behöver och för att vi ska förbli Sveriges ledande innovationsmotor. Dessutom skapar internationell kompetens mångkulturella arbetsplatser, stärker innovationskraften och ökar Göteborgs attraktionskraft för nya etableringar och investeringar, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.

International House är en vidareutveckling av den operativa mottagandedelen av Move to Gothenburg/West Sweden (MTG) som sedan 2016 byggts upp som en samverkansplattform mellan näringsliv, akademi och stad/region och utvecklat verktyg, koncept och processer för attraktion och mottagande av internationell kompetens.

Ambition att flytta in i Global Business Gate på halvön

International House flyttar in I Elof Hansson Fastigheters lokaler, som tidigare hyrdes ut till Järnia. Om några år är ambitionen att de ska flytta in i Global Business Gate, som ska byggas på halvön. Det blir också blir en plats med konstant utbyte av idéer, lärdomar och erfarenheter mellan hyresgäster och deras medarbetare.

– Med satsningen Global Business Gate vill vi bidra till att internationellt inriktade företag i Göteborg och Göteborgsregionen ska få en tydlig och berikande miljö. Global Business Gate syresätter Göteborg ytterligare, och den internationella kompetensen och kunskapen här stärker stadens ledande position, inte minst som internationell handelsstad, säger Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top