skip to Main Content
Bilden visar Johan Holmgren ur föreställningen ”En vintersaga”.
Horisontellt kulturhus knyter ihop dagens och framtidens kultur

Tisdagen den 15 januari hölls en lunchträff på Folkteatern där olika aktörer berättade om planer, idéer och möjligheter med Järntorget och Masthuggskajen. Området har satt Göteborg på den internationella kartan och den tydligaste dragningskraften är det levande, rika kulturliv som är viktigt att ta hand om och utveckla även i framtiden.

Folkteaterns VD Lotta Lekvall och konstnärliga ledare Frida Röhl inledde lunchen med att måla upp visioner om hur man kan skapa en levande och mer tillgänglig mötesplats vid Järntorget. Genom en mer inbjudande fasad och öppen framsida i kombination med ett kulturellt och spretigt utbud som tilltalar många, kan man tillsammans med det nya hotellet, biograf Draken och den planerade linbanan skapa en ny attraktiv destination.

Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling följde upp med att berätta om planerna för Kulturkvarteren och det kulturstråk som börjar vid Hagateatern, går vidare till Järntorget och Pustervik, Draken och Folkteatern, längs Andra Långgatan, Teater Trixter, Kommersen och hela vägen bort till Stigbergsliden och Musikens Hus. Han berättade vidare att man i utvecklingen av nya Masthuggskajen såg hur viktig kulturen är för identiteten i området. Tidigt i processen beslöts att värna, behålla och stärka den kulturnod som området är.

Att ta ett så tydligt ställningstagande redan i detaljplanarbetet är ovanligt och unikt. För att lyckas med denna målsättning arbetar man med strategin Levande gatuplan som bland annat ska tillgängliggöra utåtriktade kultursatsningar mot gatulivet i framförallt bottenvåningarna hos de nya fastigheterna. På så sätt kan man sprida ut kulturen och skapa ett horisontellt kulturhus och knyta ihop det redan pågående kulturlivet med nya spännande initiativ. Förhoppningsvis kommer utbytet mellan det självorganiserade kulturlivet, de institutionella kulturverksamheterna som finns idag och de nya som tillkommer, bidra till att Masthuggskajen fortsatt utgör en dynamisk och mångfacetterad kulturnod i Göteborg.

På plats på Folkteatern fanns även Sune Nordgren som har hjälpt till med den konstnärliga gestaltningen av utvalda hotell inom koncernen Nordic Choice Hotels. Han berättade om konstens roll i en stad och för dess utveckling. Han fick medhåll av koncernens utvecklingschef Daniel Stenbäck, med ansvar för Hotell Draken där kulturen kommer sätta en stark prägel på det nya hotellets gestaltning med bl.a. bevarande av den anrika och karaktäristiska biografen Draken.

Avslutningsvis berättade Mirja Wester och Jonas Holmberg från Göteborg Film Festival om årets program men drömde också om en framtid där det skapas ett levande festivalpalats vid Järntorget likt det som finns på Potzdamer Platz under filmfestivalen i Berlin. Och varför inte, med samarbete och en gemensam vilja att fortsätta skapa puls och kulturell dynamik kan området fortsätta att vara en stimulerade plats som binder ihop staden och fortsätter att sätta Göteborg på den internationella kartan.

Bilden visar Johan Holmgren ur föreställningen ”En vintersaga” som spelades på Folkteatern under vintern. Fotograf: Mats Bäcker

Tillbaka till Nyheter
Back To Top