skip to Main Content
Guide: Tre städer som växt närmare vattnet

I projekt Masthuggskajen bygger vi Göteborg närmare vattnet. Hur gör man det på bästa sätt? Vi bad Daniel Hohenthal, ansvarig arkitekt på Kanozi arkitekter och högst delaktig i planerandet Masthuggskajens framtida identitet, lista tre framgångsexempel.

1, Västra hamnen, Malmö i Sverige

”Det som gjordes i Malmö var startskottet på den här typen av bebyggelse nära vattnet. Det yttre området, runt Turning torso, var gamla Saab-fabrikens område med stora grusytor, som låg långt ifrån själva staden. Men så började bygget av bostäder längst ut och mellanrummet mellan de första husen och staden fylldes successivt på. Det till skillnad från Masthuggskajen, där man bygger inifrån och ut.

När folk flyttade in uppstod en del bråk. Stadens invånare började använda platsen till att bada och så vidare. Men till slut tog staden tillvara på den viljan. Det anlades en park, folk tilläts att bada, och det blev en motor. Stora delar av Malmös befolkning började använda Västra hamnen som sitt vardagsrum. Kidsen från Rosengård använde kajen allra mest och de införde en busslinje som gick direkt mellan Rosengård och Västra hamnen. Det gjorde avståndet till den välbärgade delen av Malmö mycket kort.”

2, Bassins à flot, Bordeaux i Frankrike

”I hamnkvarteren i Bordeaux har man förvandlat den gamla varvsområdet till den nya stadsdelen Bassins à flot (Wet Docks) och fått in fin mix av bostäder, arbetsplatser, kultur, handel. En ubåtsbas har förvandlats till kulturhus och i gamla hangarer finns både kontor och saluhallar. Stadskvarteren är ganska tillåtande i sin karaktär. En del mer slutna och andra helt öppna. Höga volymer mixas med lägre.

Byggnadernas utformning hämtar mycket inspiration från varvsmiljön med mycket korrugerad plåt och en blandning av andra referenser. Det ger området en dynamisk känsla. Det som också är intressant här är hur man inom samma projekt och kvarter blandar så kallad social housing och privata lägenheter på ett självklart och okomplicerat  sätt. Det finns också en del annorlunda hustypologier som kan vara intressanta att kika på.”

3, HafenCity, Hamburg i Tyskland

”I Hamburg så finns kanske den mest självklara och tidiga referensen till alla de hamnomvandlingarna som har genomförts de senaste åren. Här har man verkligen förverkligat en blandad ny stadsdel i de gamla hamnkvarteren. Vattenkontakten finns närvarande hela tiden. Här finns inte ett lika tydligt inslag av även billigare bostäder utan det mesta är relativt exklusivt. Dessutom finns ett riktigt fint men riktigt dyrt prestigeprojekt i form av konserthuset Elbphilharmonie. Samtidigt har staden arbetat med att göra både kajkanten och konserthuset tillgängliga utan att behöva köpa kaffe eller biljett. Stadsdelen blir därmed ett gemensamt rum för alla i staden.”

Foto: Bild 1, @ckarlelid på Instagram, bild 2 @new_in_sweden på Instagram och bild 3 @locvotos på Instagram. Alla bilder är tagna från Västra hamnen i Malmö.

Tillbaka till Berättelser
Back To Top