skip to Main Content
Kanozi Arkitekter har haft en samordnande roll vad gäller karaktären och identiteten.
"Masthuggskajen har en ovanligt hög ambitionsnivå och vi har haft ett ovanligt stort område att behandla i en detaljplan" säger Daniel Hohenthal.
Kanozi Arkitekter ritar även ett av de första bostadshusen för Riksbyggen. Det ligger på Första Långgatan och har en livsmedelsbutik i bottenvåningen.
Daniel Hohenthal är ansvarig arkitekt på Kanozi Arkitekter.
De samordnar arkitekturen på Masthuggskajen

På Masthuggskajens kajkant ska alla invånare känna sig välkomna att hänga. Men vad krävs för att vision ska bli verklighet? Vi pratade med Daniel Hohenthal, ansvarig arkitekt på Kanozi Arkitekter, som haft en samordnande funktion när det kommer till Masthuggskajens utformning.

Hur såg Kanozi Arkitekters uppdrag ut när ni fick det?
– Uppgiften har varit att ta ett övergripande grepp och titta på hur hela området skulle kunna närma sig vattnet. Det har handlat om att skapa en strukturplan, att planera hur halvön och de olika kvarteren ska ligga, och lösa byggnationen utifrån flera olika parametrar. Vi fick uppdraget 2015 och 2019 var detaljplanen klar.

Hur gick arbetet med detaljplanen till?
– Vårt koncept har varit att skapa karaktär och identitet som bygger på tre stråk; det blå, det röda och det gröna. Färgerna står för tre olika teman, karaktärer eller energier som vi vill bygga in i utvecklingen av stadsdelen. Det blåa är ett rekreativt stråk längs med älven, det röda stråket är den urbana kraften som sträcker sig ner från Linnégatan där stadslivet har förlängts. Det gröna stråket är ett mer lågmält och icke-kommersiellt flöde. Här finns det lilla samtalet och barnperspektivet.

Bild: Kanozi Arkitekter.

Hur har ni jobbat tillsammans med andra arkitekter i bygget?
– Vi har haft en slags samordnade roll vad gäller karaktären och identiteten. Vi har inte varit husarkitekter, konsortiet har haft egna arkitekter som har kommit med olika förslag, och då har vår uppgift varit att titta på förslagen, nåla dem och se dem tillsammans med staden. Att hålla ihop helheten, helt enkelt. Kanozi arkitekters uppgift har varit att vara med som samordnade arkitektbyrå under detaljplanarbete.

På vilket sätt skiljer sig Masthuggskajen från andra projekt ni har gjort?
– Masthuggskajen har en ovanligt hög ambitionsnivå och vi har haft ett ovanligt stort område att behandla i en detaljplan. Vi har haft förmånen att forma några stadsdelar på liknande sätt, framförallt i Malmö, men Masthuggskajen är det största projekt vi har jobbat med. Det är också ett projekt som kommer att förändra denna del av Göteborg påtagligt. Den fina kontakten med älven saknas i nuläget. Masthuggskajen, halvön och nya Skeppsbron där bygget också är igång kommer att bli ett nytt, fantastiskt sammanhang. Att få vara en del i det är såklart ingenting man får vara med om så många gånger i sin karriär.

Vilken har varit er största utmaning?
– Att det är så mycket volym. Alla frågor blir större. Men det är helt rätt att volymen är stor. Vi vill motverka att staden glesas ut. Vi löser en del av integrationsfrågan och transportproblemen i och med de korta avstånden till trafiknoderna, så som Järntorget. Det är närmast vår skyldighet att få in många bostäder och arbetsplatser på de punkterna.

Vilken blir er roll framöver?
– I alla stadsdelar vi har arbetat med, så har vi först fått jobba med de stora penseldragen och sedan ritat ett hus på riktigt. Det kommer vi också göra här. Det har just blivit klart att vi får rita ett av de första bostadshusen för Riksbyggen. Det vid Första Långgatan och har en livsmedelsbutik i bottenvåningen. Att följa arbetet från att det är ett blankt papper med parkeringsplatser till att rita de första lägenheterna med balkonger och detaljer, är en intressant resa att få vara med om.

Tillbaka till Berättelser
Back To Top