skip to Main Content
Flytt av bussgata på Heurlins plats

Den 2 oktober 2023 startar markarbeten på Heurlins plats och bussgatan flyttas till den befintliga omläggningen av Emigrantvägen. För att göra plats för bussarna breddas gatan, vilket innebär att gång- och cykelbanan tillfälligt flyttar närmare Lagerhuset och att parkeringarna utanför Lagerhuset försvinner. Även trädraden utanför nuvarande parkering kommer tas bort nu i väntan på att områdets nya stadsdelsparken ska byggas. Hållplatsen vid hotell Draken rivs och flyttas i december tillbaka till E45, hållplats Järnvågen utanför Våghuset.

Flytten av bussgatan är den första etappen av de förberedande arbeten som nu görs inför byggnation av den nya stadsdelparken på Masthuggskajen. I nästa etapp med planerad start i december kommer Lagerhusets terrass att demonteras och ledningar läggas utmed husets sydvästra fasad.

Järnvågsparken kommer, när den är klar runt 2030, sträcka sig från Lagerhuset och fram till Järnvågsgatan och innehålla allt ifrån gräsytor, lekplats och sittplatser i solläge. Läs mer om områdets nya parker här.

 

 

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top