skip to Main Content
Arbeten vid Lagerhuset på Heurlins plats

Under våren och fram till hösten 2024 pågår ledningsarbete till den nya halvön och förberedande arbeten inför byggnation av Järnvågsparken. Lagerhusets terrass byggs om, marken justeras och ledningar läggs utmed husets sydvästra fasad.

Järnvågsparken kommer, när den är klar runt 2030, sträcka sig från Lagerhuset och fram till Järnvågsgatan och innehålla allt ifrån gräsytor, lekplats och sittplatser i solläge. Läs mer om områdets nya parker här.

Gatan utanför Lagerhuset har breddats för att göra plats för en tillfällig bussfil och hållplatsen vid biograf Draken har flyttat till sitt ursprungliga läge vid Järnvågen. Under våren pågår ledningsarbete och ombyggnad av terrass vid Lagerhuset.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top