skip to Main Content
Dela med dig på Masthuggskajen

Jobbar du med delningsekonomi eller vill du börja? Vill du få möjlighet att testa och utveckla din idé? Nu söker vi aktörer som vill vara med att utveckla nya delningstjänster på Masthuggskajen. Skicka in din ansökan till #delakajen senast 17 november 2019.

En delningsorienterad verksamhet går ut på att hyra, dela, byta, låna eller ge istället för att äga. Verksamheten kan exempelvis underlätta för att samnyttja yta, få tillgång till prylar eller dela kunskap. Verksamheten kan bedrivas privat, offentligt eller ideellt och vara såväl digital som fysisk.
– Redan idag har delningsekonomin stark förankring i Masthuggskajen, bland annat finns cykelkök, solidariskt kylskåp och uthyrning av verktyg, men vi vill gärna ha in fler, säger Oskar Henriksson projektledare på Älvstranden Utveckling.

#delakajen är en efterlysning av de som vill testa sin delningsverksamhet under utvecklingen av Masthuggskajen och samtidigt få kontakt med andra aktörer.

Masthuggskajen – området mellan Långgatorna, Järntorget och älven – står inför en stor omvandling och stadsutvecklingen i området har höga ambitioner när det gäller hållbarhet. Ett exempel är satsningen på delningsekonomi.
– Vi vill bygga ett nav för delningsekonomi och hållbar konsumtion. Målet är att det ska vara lätt att både leva och verka hållbart på Masthuggskajen säger Oskar Henriksson.

Bakom efterlysningen står testbädd Sharing City Göteborg som är ett projekt som bedrivs med stöd av Vinnova för att aktivt utveckla, testa och utvärdera olika aspekter av delningsekonomi i utvecklingen av Göteborg. I projektet ingår ett antal partners, däribland Studiefrämjandet, Göteborgs Stad och konsortiet som utvecklar Masthuggskajen.

Länk till ansökan

Tillbaka till Nyheter
Back To Top