skip to Main Content
De paxar platsen högst upp i Våghuset

Masthuggskajens hållbarhetsprofil var en av sakerna som lockade advokatbyrån Mannheimer Swartling till Våghuset. Att teckna ett hållbart hyresavtal var ett givet val. Men vad innebär det? Vi pratade med juristerna och delägarna Hillevi Börjesson och Niklas Sjöblom, som arbetar för att kombinera hardcore business med en avslappnad göteborgsmentalitet.

I slutet av 2022 flyttar Mannheimer Swartlings göteborgskontor med sina 80 anställda till Masthamnsgatan eller Nya Långgatan, som den blir i praktiken. Ett område som är långt från de traditionella kvarteren för ett företag i deras bransch. Men vad var det då som lockade med Våghuset och Masthuggskajen?

– Vi har letat efter ett dynamiskt och spännande område, som har en wow-profil. För samtidigt som Masthuggskajen inte ligger bland de traditionella advokatområdena, så finns det en förväntan på att en advokatbyrås läge ska vara någonting speciellt, säger Niklas Sjöblom och fortsätter:

– Internationellt sätt är det många affärsdistrikt som rör på sig. De sitter inte kvar i kärnan utan har skapat ytterligare en kärna, lite utanför. Den tanken attraheras vi av. Och med vår profil är det helt rätt att ta första steget i den utvecklingen.

”Där ska kontoret ligga!”. Hillevi Börjesson och Niklas Sjöblom är delägare och jurister på advokatbyrån Mannheimer Swartling. I slutet av 2022 flyttar de till Våghuset.

På Masthuggskajen skapas närmare 6000 nya arbetsplatser. Inom ”Fastighetsgruppen” på Mannheimer Swartling, där Hillevi Börjesson ingår, håller de sig ajour med stadsutvecklingen i stort. Gruppen har löpande avstämningar kring potentiellt intressanta områden, som kan komma att blomma upp. Det var där förslaget om att hyra in sig på Masthuggskajen först kom på tal.

– Våghuset är ett profilhus som sticker ut. Att kunna kliva ut på takterrassen mellan husen och ta del av vidderna är någonting som har lockat oss, säger Hillevi Börjesson.

Förutom tillgång till takterrass, kommer deras tre våningsplan på omkring 3000 kvadratmeter rymma bland annat kontorsrum, konferensrum, öppna arbetsytor, gym och personalmatsal. Lokalerna och området i stort går helt i linje med byråns profil. Mannheimer Swartling vill åt affärsandan men är också måna om mjukare värden så som lagkänsla.

– Vi vill skapa en stolthet hos våra medarbetare. När de är på väg till jobbet och ser Våghusets häftiga utformning ska de sträcka på ryggen lite extra. Målet är att kombinera hardcore business med en avslappnad göteborgsmentalitet, säger Hillevi Börjesson.

Men den kanske mest avgörande faktorn i valet av nya lokaler har varit hållbarhetsfrågan. Masthuggskajens hållbarhetsprofil rimmar väl med deras egen. Mannheimer Swartling har därför tecknat NCC:s hållbara hyresavtal, en bilaga som sätter hållbarhet högt på den affärsmässiga agendan.

– Att få vistas i en miljö som leder till spännande och innovativa lösningar lockar oss. Masthuggskajens hållbarhetsprofil överensstämmer med vår och känns väldigt i tiden.

Avtalet omfattar till exempel åtaganden för energianvändning och materialval men också hur man som hyresgäst ska bidra med samhällsengagemang, innovation samt hälsa och trivsel hos medarbetarna.

– Ingenting i avtalet förvånade oss utan det rimmar väl hur vi arbetar i dag. Vi är redan långt gångna miljömässigt och driver ett gediget arbete på området sedan flera år tillbaka, säger Niklas Sjöblom.

”Vi vill skapa en stolthet hos våra medarbetare. När de är på väg till jobbet och ser Våghusets häftiga utformning ska de sträcka på ryggen lite extra” säger Hillevi Börjesson.

Deras flytt från Östra Hamngatan till Masthamnsgatan innebär förutom nya lokaler nya omgivningar. Mannheimer Swartling ser ett attraktivt område med en gedigen historia och en ljus framtid.

– Området kring kajen är har länge varit ett mecka för Göteborgs handelsresande. Vi tror på det som håller på att växa fram, säger Niklas Sjöblom och fortsätter:

– Om man jobbar mycket och vill ta en paus, är det skönt att kunna ta del av en avslappnande atmosfär i närheten. Det saknar vi i nuläget. När vi sitter i Våghuset finns den kontinentala, internationella känslan bara utanför dörren.

Tillbaka till Berättelser
Back To Top