skip to Main Content
Roland Skogh med en stol som han har byggt själv vid en entré.
Certifierar gamla hus för att möta framtidens behov

På Masthuggskajen miljöcertifieras inte bara nya byggnader – även gamla. Nyligen certifierades Elof Hanssons fastighet 28:10 enligt Miljöbyggnad Idrift nivå Silver, vilket innebär att deras hela bestånd av förvaltningsfastigheter nu är certifierat. Bakom arbetet figurerar en person som verkligen lever som han lär. Möt Roland Skogh. En lokal Uppfinnar-Jocke med hjärtat i återbruk och skapande. 

För många indikerar ordet miljöcertifiering att det gäller en ny byggnad – att man behöver göra rätt från början för att kunna leverera miljömässig hållbarhet. Men precis som så mycket annat är hållbarhet inte svartvitt. Det går att få ett hus att reducera sin klimatpåverkan trots att det har stått där det har stått sedan 40-talet, och det är det som Elof Hansson Fastigheter nu har gjort.

Vi tar hissen upp till deras kontor på Första Långgatan 17. Möter oss i dörren gör Roland Skogh. Han har jobbat på Elof Hansson Fastigheter i sex år och sitter bokstavligt talat i väggarna. Eller på, om man ska vara noggrann.

Elof Hanssons logotyp i mosstavla.
Roland låter sällan saker gå till spillo. Restmaterial från denna tavla av mossa födde ett nytt konstverk:

En blå halvmåneformad smilegubbe i blått, med gröna ögon, mun och näsa.

Tidigare i år var Elof Hansson Fastigheters arbete färdigt med att få hela beståndet certifierat enligt Miljöbyggnad Idrift nivå Silver. En Miljöbyggnad bedöms inom fem områden; inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick. Material och byggnadens miljöegenskaper avgör om man får betyget Brons, Silver eller Guld.

– Det handlar inte bara om själva byggnaderna, fläktar, pumpar och belysning. Det handlar om dagsljus, lokaltrafik och hur nära du har till din hållplats. Kan du ta dig till jobbet utan bil? Med mera, med mera, berättar Roland Skogh.

Varför har ni valt att certifiera era befintliga byggnader?

– För att behålla de hyresgäster vi har och få nya hyresgäster nu och framöver så är det nästan tvunget att man är certifierad. Vi får fler och fler frågor angående energiförbrukning, avfallshantering och sådant. Hyresgästerna vill ofta själva uppnå certifieringar och det ställer krav på deras kontor.

Roland Skogh
Roland Skogh

Certifierade företag vill ha certifierade byggnader att sitta i?

– Det gissar jag. Om inte man vill det nu så kommer man vilja det imorgon, det är jag helt övertygad om. Jag brukar säga: det är ingen som köper en bil utan en katalysator idag.

Hur mycket förekommer miljöfrågan i ert arbete på Elof Hansson Fastigheter?

– Den är med varje dag. Så fort vi ska ta beslut om att byta exempelvis ventilationsaggregat, bygga om våra lokaler eller liknande frågor. Återbruk kör vi med så mycket vi kan. När vi bygger om och anpassar en lokal så sparar vi dörrar och glaspartier för att förhoppningsvis kunna återbruka det.

Det tillvägagångssättet ställer krav på verksamheten att man har ställen att förvara grejerna. Hur löser ni det?

– Ja men det kör vi ner i källaren och i förråd.

Så hittills har ni löst det?

– Ja, hittills har vi gjort det.

En man bär en stol i en garagemiljö.

När Elof Hansson Fastigheter skulle bygga ett nytt cykelrum med verkstad så använde de mycket material som hade sparats på detta vis. Gammalt tegel blev en arbetsbänk, väggar från den rivna Kommersen fick utsmycka ingången. De hade fönster, dörrar och nödutgångsskyltar sparade i sina egna förråd.

– Så det är bra att spara på grejer. Det kommer till nytta, absolut, säger Roland Skogh.

Var kommer den kulturen i företaget ifrån, att spara och återbruka? 

– Man har pratat om det under hela perioden på sex år som jag har jobbat här iallafall, att vi ska vara miljösmarta så att säga. Men det har kommit upp ännu mer på agendan de senaste åren tycker jag. Jag tycker att det är självklart. Varför slänga saker och ting som går att använda?

Vad behövde ni göra för åtgärder under den resa som gjorde att ni nu har hela ert bestånd av förvaltningsfastigheter certifierat?

– Ja det är ju insamling av en hisklig massa olika information för att skapa mätbarhet. Vi redovisade hur vi jobbar med olika kategorier inom hållbarhet och hur har vi koll på arbetets utfall. Jag tror att det var 150 frågor i 15 olika kategorier och sedan de åtgärder vi behövde göra för att möta kraven. Det har absolut varit en investering för oss som bolag. Nu kommer del två i detta arbete – att leva med det. Vi ska återcertifieras efter tre år. Vi vill behålla nivå silver, men vi kan också göra ytterligare ansträngningar för att nå guld.

En retro våg i grönt.
Den second-hand-inköpta vågen på Rolands kontor står där för att han varje gång han tittar på den ska påminnas om att ”man måste våga”.

Vad har certifieringen gett er?

– Den här certifieringen har varit jättebra för att vi ska lära oss hur husen fungerar, varför olika saker och ting finns och vad de gör för nytta. Genom att utvärdera exempelvis kylpumpar och liknande har vi kunnat få ner energiförbrukningen med upp till 50 procent utan att någon märker någon skillnad gällande inomhusklimatet. Även om det har varit mycket jobb så har det varit oerhört nyttigt.

Du är uppenbart en eldsjäl. Var kommer ditt eget intresse ifrån?

– Jag vet inte. Jag bygger saker hela tiden. Istället för att köpa en stol så bygger jag en stol. Det började där. Jag tänker både hemma och på jobbet att varför ska vi köpa en sak om man kan bygga den själv.

Roland Skogh med en stol som han har byggt själv vid en entré.
Roland Skogh med en stol som han har byggt själv. Stolen har en förlaga som han såg på NK. Den var dyr, tyckte han, och byggde en egen tolkning.

 

Det här kan du som är hyresgäst i en Miljöbyggnad förvänta dig:

 

Energi

  • Att byggnaden har en effektiv energianvändning och att den behöver mindre energi för att värmas upp och kylas. Den energi som går åt till att byggnaden ska fungera har i så stor utsträckning som möjligt förnybart ursprung.

Inomhusmiljö

  • Att byggnaden har gott om dagsljusinsläpp och inomhusklimatet är kontrollerat för att hålla en nivå som hyresgästen kan trivas med. Ventilationen är tillräcklig för att avge en hälsosam och bra inneluft.
  • Solskydd ska vara monterade eller föreslagna för hyresgästen att själva montera.
  • Ljudmiljön klarar godtagbara nivåer vad gäller både ljud mellan lokaler och från installationer och trafik utanför.

Material

  • Byggnadsmaterial är dokumenterat korrekt och i samband med renoveringar tas eventuella material som inte lägre är tillåtna bort. Alla nya material vid om- och nybyggnation är godkända och dokumenterade i den s.k. ”Byggvarubedömningen”.
  • Elof Hansson Fastigheter tar hand om, och återbrukar, så mycket material som möjligt vid ombyggnationer och hyresgästanpassningar i fastigheten.
Tillbaka till Berättelser
Back To Top