skip to Main Content

Ledningsarbeten på Heurlins Plats: jan–mars 2022.

Måndagen den 10 januari startade ledningsarbeten på Heurlins Plats. Ledningsarbetet sträcker sig längs Folkets Hus östra fasad fram till Lagerhuset och beräknas i sin helhet att pågå i cirka 8 veckor.  Trafikpåverkan Infarten till Heurlins Plats från Järntorgsgatan stängs för…

Läs mer

Ledningsarbeten på Första Långgatan. November 2021–februari 2022.

Från november 2021 till februari 2022 utför Göteborgs Stad ledningsarbeten på Första Långgatans norra sida, utmed fasaden, mellan Järnvågsgatan och Nordhemsgatan. Ledningsarbetet startar i korsningen Första Långgatan/Järnvågsgatan och avslutas vid Nordhemsgatan. Gång- och cykelbanan, liksom parkeringsplatser utmed gatan tas successivt…

Läs mer

Yttre Järnvågsbron monteras ned och bevaras. Oktober 2021.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober 2021. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är…

Läs mer

P-hus Snipan stänger den 30 september 2021.

För att möjliggöra stadsutvecklingen stängs P-hus Snipan, vid Första Långgatan, den 30 september, och därefter påbörjas inom kort rivningen av parkeringshuset. Snipan rivs i god tid för att tillgängliggöra marken så att den kan tas i anspråk för kommande byggprojekt…

Läs mer

Ledningsarbeten på Järnvågsgatan pågår till mars 2022.

Ledningsarbetena på Järnvågsgatan vid Järntorgsmotet förväntas pågå till mars 2022. Under arbetet begränsas framkomligheten för biltrafik då körfält på Järnvågsgatan tas i anspråk. Ingen körriktning stängs dock helt. Biltrafiken från Norra Allégatan mot Linnégatan/Masthuggstorget leds om via Järntorgsgatan och Heurlins…

Läs mer

Nordhemsgatan och del av Masthamnsgatan stängs för genomfart.

Från och med måndagen den 6 september 2021 stängs Nordhemsgatan för genomfart. Anledningen är de ledningsarbeten som pågår just nu på Masthamnsgatan och byggnationen av det nya bostadshuset på Nordhemsgatan. Gatan stängs för alla trafikslag tills vidare och trafiken leds…

Läs mer
Back To Top