skip to Main Content

Av- och påfarten till Götatunneln stängs från och med augusti

I augusti startar Trafikverket arbetet med att däcka över av- och påfartsramperna till Götatunneln i Järntorgsmotet. Arbetet görs för att Järnvågsparken i nästa steg ska kunna byggas och kommer innebära stora trafikomläggningar i området fram till hösten 2025. Så här…

Läs mer

Mark- och ledningsarbeten på Första Långgatan sommar 2024

Första Långgatan byggs om till en grönare stadsgata med mer plats för gående och cyklister. Just nu pågår ett omfattande mark- och ledningsarbete utmed Första Långgatans södra sida. Första etappen är klar och från i våras pågår arbeten mellan Masthuggstorget…

Läs mer

Markarbeten på Masthamnsgatan och Nordhemsgatan

Från den 21 mars till slutet av september 2024 kommer markarbeten att utföras på delar av Masthamnsgatan och Nordhemsgatan. Ytorna iordningställs med färdiga ytskikt, växtbäddar, träd, belysning och möblering. Nödvändiga portar och garage kommer vara tillgängliga under perioden. Trafiken på…

Läs mer

Emigrantvägen enkelriktas mot centrum, i mitten av mars

I mitten av mars startar ett ledningsarbete till den nya halvön vid Emigrantvägen. I samband med det kommer Emigrantvägen att enkelriktas för fordonstrafik i östgående riktning mellan Danmarksterminalen och Järntorgsmotet. Det innebär att all trafik till Danmarksterminalen leds via Fiskhamnsmotet.…

Läs mer

Arbeten vid Lagerhuset på Heurlins plats

Under våren och fram till hösten 2024 pågår ledningsarbete till den nya halvön och förberedande arbeten inför byggnation av Järnvågsparken. Lagerhusets terrass byggs om, marken justeras och ledningar läggs utmed husets sydvästra fasad. Järnvågsparken kommer, när den är klar runt…

Läs mer

Masthamnsbron stängd sedan augusti 2022.

Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjades i augusti 2022. För att möjliggöra det arbetet stängdes Masthamnsbron och trafiken leds nu om via Pusterviksbron.   Omledning av bil- och kollektivtrafik vid avstängning av Masthamnsbron. Omledning av gående och cyklister vid avstängning…

Läs mer

Yttre Järnvågsbron monteras ned och bevaras. Oktober 2021.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober 2021. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är…

Läs mer
Back To Top