skip to Main Content
Ungdomar står i en stadsmiljö. På en vägg syns gatukonst.
Så ska Masthuggskajen locka unga

Caféer, sköna sittplatser, linbana, fotbollsplan och mycket grönska är några av de saker som ungdomar önskar sig på Masthamnsgatan i Masthuggskajen. Hur vet vi detta? Jo, vi frågade dem.

– Det är slående att de önskar sig ganska okomplicerade saker. Det ska kännas mysigt, lugnt och grönt, säger Gunilla Gombrii på Göteborgs stads trafikkontor.

Masthamnsgatan ska utformas till en gata med plats för lek och aktivitet, men det betyder inte per automatik att barn och unga faktiskt vill vara där. För att säkerställa att planen för gatan möter de viljor och behov som finns hos ungdomar utfördes under våren 2019 tre workshopar med lika många gymnasieklasser, i ledning av Göteborgs stad.
– Arbetet ligger helt i linje med ambitionen för hela området som har ett uttalat fokus på barn och unga, säger Gunilla Gombrii på trafikkontoret.

Gymnasieeleverna har bland annat fått bygga enkla installationer för att visa vad de vill kunna göra på Masthamnsgatan. Resultatet blev caféer, grillplatser, sköna sittplatser, en linbana och en fotbollsplan gestaltat av konstgräs, vimplar, tejp och kritor.
– Det är kul att vara med och utveckla staden. Jag hoppas att Masthamnsgatan kommer att fyllas med innehåll som gör att vi ungdomar kan vara här och göra saker, sa deltagaren Olivia Stark.

Med det stannade inte i idéstadiet. Ungdomarna möttes efter en period igen för att ge feedback på hur väl deras idéer har tagits omhand i gestaltningsförslaget från trafikkontoret och park- och naturförvaltningen.
– Mycket av våra idéer kom med, som till exempel många sittplatser och även platser där man kan sitta lite ifred. Det har varit spännande att se hur mycket förberedelser som krävs för att bygga en stad, sa Olivia Stark.

Elevernas idéer och tankar om Masthamnsgatan:

Alla aktiviteter ska vara gratis och man ska kunna delta både aktivt och passivt. Blanda gammalt och nytt, både byggnader och träd. Många ställen med olika slags mat, foodtrucks och caféer. Skapa öppna platser men också avskilda där man kan vara ensam eller med vänner. Även där man inte ser älven ska gatan präglas av vatten. Det bör även finns mycket växtlighet. Skapa roliga sittplatser, gärna med regnskydd, och solstolar. Utomhusbio och storbildsskärm för sportevenemang.

Ungdomarnas arbete har sammanställts i en rapport du kan läsa på goteborg.se.

Tillbaka till Berättelser
Back To Top