skip to Main Content
Artikelserie del 2: Så utvecklas kulturen på Masthuggskajen

Masthuggskajen ska bli en levande stadsdel med ett rikt kulturliv, men hur ska detta uppnås? I denna artikelserie tar vi tempen på människor som bidrar till stadsdelens identitet, både var för sig och tillsammans. 

Daniel Holmén, du är ansvarig för projektutveckling på Elof Hansson Fastigheter. På vilket sätt arbetar ni för att Masthuggskajen ska bli en stadsdel med levande kulturkvarter? Vad är er ambition?

– Stadsdelen runt Masthuggskajen är redan ett kulturkvarter och det vi ska göra nu är att ge förutsättningar för kulturen att bli ännu starkare inom området. Det är viktigt att vi inom konsortiet arbetar gemensamt för att Masthuggskajen även fortsättningsvis vara ett levande kulturkvarter. Primärt arbetar vi för att skapa levande gatuplan som ger ett varierande utbud och som möjliggör framtida kulturetableringar. 

Varför är kulturen viktig i området?

– Området runt Masthuggskajen har en lång historia av olika kulturella inslag, alltifrån ”Andra Långdagen” till fria teatrar och konst. Detta bidrar till områdets karaktär och det är viktigt att detta får leva vidare på Masthuggskajen.

Daniel Holmén är iklädd blå kostym, står med händerna bakom ryggen och tittar rakt in i kameran. Han har grått skägg och kortklippt frisyr.
Daniel Holmén, ansvarig för projektutveckling på Elof Hansson Fastigheter.

Vad har ni gjort hittills i frågan?

  • Inom konsortiet arbetar vi sedan länge med att skapa levande gatuplan, både vid nybyggnation och i befintliga fastigheter.
  • Vi ingår i en ny samverkansorganisation som prioriterar att skapa en levande stadsdel och säkerställer det viktiga arbetet med levande gatumiljöer på lång sikt.
  • I vårt kontorsprojekt Global Business Gate, som bygger på ett koncept som främjar internationell handel och affärer, arbetar vi för att en verksamhet inom film eller rörlig bild ska ta plats i någon av fastigheterna. Detta skulle passa bra in i konceptidén och samtidigt stärka kulturens närvaro i området. Vi ser levande gatuplan, med spännande och utåtriktade verksamheter, som en viktig fråga både för våra nybyggnadsprojekt och i vårt befintliga bestånds långsiktiga utveckling.  

Vilken är er största utmaning? 

– En utmaning är att det idag inte finns något gemensamt nätverk där fastighetsägare, kulturaktörer och kommun/region tillsammans försöker hitta lösningar. Var och en arbetar lite på sin kant. En annan utmaning är att kultur är svårdefinierat som begrepp. Det finns olika uppfattningar om vad som är och vad som inte är kultur.  

Vad ser ni för lösning på denna utmaning?

– Vad gäller samverkan mellan fastighetsägare, kulturaktörer och kommun/region ser vi en väldigt stor potential i den nya Masthuggsparken. Där finns stora möjligheter att skapa något fantastiskt bra om alla parter har ett gemensamt mål.

Vad är ert nästa steg i att skapa kultur på Masthuggskajen?

– Genom att tillföra levande och öppna gatuplan och miljöer runt dessa, skapas en form av vardagskultur som ter sig i olika former. Detta är något vi arbetar mycket aktivt med. Det är ett av våra sätt att bidra till kultur i området, säger Daniel Holmén.

Foto: Rickard Olausson, Skvader Media.

Läs mer: Artikelserie del 1 – Så utvecklas kulturen på Masthuggskajen

Tillbaka till Berättelser
Back To Top