skip to Main Content
Bild av kajkanten.
Arbetet pågår trots covid-19

Corona drabbar oss alla på ett eller annat sätt men Masthuggskajens tidsplan står stabil. Ingen av konsortiemedlemmarna, som tillsammans bygger kajen, kan rapportera problem eller förseningar.

Spadar som har satts i marken fortsätter gräva på Masthuggskajen. Några av dem bygger just nu Våghuset på Nya Långgatan, även känd som Masthamnsgatan. Martin Sandberg, projektledare på NCC, berättar att arbetet fortlöper som vanligt och att de inte kan se att Covid-19 har någon påverkan på färdigställandetiden. Däremot har de vidtagit åtgärder på sitt projektkontor för att förhindra att produktionspersonal blir smittad.
– Det innebär att besök utifrån begränsas. Vi låter också personal som har kritiska funktioner för projektet arbeta hemifrån under den tid som myndigheterna bedömer att det finns en förhöjd risk för smittspridning i samhället. Sedan följer vi utvecklingen noggrant och gör löpande uppdateringar av risker, både avseende personal och material som på kort och lång sikt kan påverka färdigställandetiden av projekten, säger Martin Sandberg.

Även Balder har vidtagit åtgärder, men ser ljust på både den närmsta framtiden och projektperioden i stort.
– Framdriften av projektet med Clarion Hotel draken fortgår enligt plan och i dagsläget ser vi inte tecken på förseningar med anledning av Corona. Balder arbetar aktivt  med frågan och vi håller ett högt informationsflöde internt. Vi följer naturligtvis utvecklingen, nya direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga, säger Sandra Nilsson, kommunikationschef på Balder.

Stena Fastigheter arbetar just nu med bygglovet för Stuveriet, som snart ska stå klart. I början av maj kommer entreprenörerna att etablera sig i området för att kunna starta arbetet. Längre in i framtiden kommer även Elof Hansson Fastigheter och Göteborgs stad att påbörja sina byggnationer. Anders Radne, Sälj- och Marknadsansvarig på Riksbyggen, menar att det som sker just nu mest av allt påverkar hur de jobbar internt.
– Planering och projekteringsarbetet för de olika kvarteren pågår för fullt. Detta arbete påverkas inte mer än att många möten sker digitalt via Skype och liknande system.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top