Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut

En dynamisk, levande, kontrastrik stadsdel med en blandning av lägenheter och kontor, butiker och restauranger, parker och gågator. Det är just så vi vill utveckla Masthuggskajen

Det blir en ny spännande del av Göteborg som med sin egen unika identitet blir en naturlig del av folk- och kulturlivet kring Järntorget.

Masthuggskajen är en del av Älvstaden. 

Älvstaden – Öppen för världen

Den innebär att vi i Göteborg ska binda samman staden, möta vattnet och stärka kärnan. Utvecklingen av Masthuggskajen har en viktig roll i den visionen. Med den nya stadsdelen kommer Göteborgs stadskärna att växa västerut mot Majorna via Stigbergsliden. En naturlig koppling till vattnet skapas också från Linnégatan via Järntorget och ner till kajen. Dessutom kommer Masthuggskajen i förlängningen knyta samman den södra och norra älvstranden och därmed stärka hela Göteborg.

Arkitekter och stadsutvecklare har jobbat intensivt med att färdigställa ett förslag till detaljplan för Masthuggskajen. I det ingår bland annat byggandet av 1000 bostäder, 125 000 kvm kontor och plats för lokala verksamheter och kultur.

 Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev

Vad händer?

Under hösten 2014 genomfördes ett parallellt uppdrag där fyra arkitektbyråer fick ta fram förslag på hur Masthuggskajen ska utvecklas. Bidragen bedömdes av en grupp med representanter från Göteborgs Stad och Masthuggskajens konsortium vilka i december valde att fortsätta planarbetet tillsammans med team Kanozi/ÅF.

Det finns en utställning i Älvrummet, som visar området Masthuggskajen i modellform. I april 2015 arrangerades en sopplunch i samma lokal där vi presenterade projektets status mm. 

Den 17 juni 2015 antog byggnadsnämnden beslut om att låta detajlplanen gå på samråd. Handlingarna för detaljplanen hittar du här. Samrådet avslutades vecka 35 i augusti. Under den tiden hade alla möjlighet att komma in med kommentarer på förslaget och med egna idéer. Sedan fanns möjlighet att göra justeringar utifrån dessa synpunkter. Justeringarna redovisades i en samrådsredogörelse där det även ingår kommentarer och svar från samrådet. Samrådsredogörelsen är en offentlig handling och kommer att gå ut till alla intressenter. Den ligger nu på Göteborgs Stads hemsida, som alla andra detaljplaner.

Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. På så vis får Linné, Majorna och Centrum en tydligare koppling till älven och en ny hållbar stadsdel formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Området kommer att erbjuda levande gator och torg, omkring 1000 bostäder och 125 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

Detaljområdet för Masthuggskajen sträcker sig från Järntorget till Stigbergsliden och från Första Långgatan ned till vattnet. Det utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området omfattas av Vision Älvstaden och ska hela staden, möta vattnet och stärka kärnan. Läs mer på älvstaden.se

Göteborgs stad Folkets Hus Stena Fastigheter NCC Riksbyggen Elof Hansson Älvstranden Avveckling