Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut

En dynamisk, levande, kontrastrik stadsdel med en blandning av lägenheter och kontor, butiker och restauranger, parker och gågator. Det är just så vi vill utveckla Masthuggskajen

Det blir en ny spännande del av Göteborg som med sin egen unika identitet blir en naturlig del av folk- och kulturlivet kring Järntorget.

Masthuggskajen är en del av Älvstaden. 

Älvstaden – Öppen för världen

Den innebär att vi i Göteborg ska binda samman staden, möta vattnet och stärka kärnan. Utvecklingen av Masthuggskajen har en viktig roll i den visionen. Med den nya stadsdelen kommer Göteborgs stadskärna att växa västerut mot Majorna via Stigbergsliden. En naturlig koppling till vattnet skapas också från Linnégatan via Järntorget och ner till kajen. Dessutom kommer Masthuggskajen i förlängningen knyta samman den södra och norra älvstranden och därmed stärka hela Göteborg.

Arkitekter och stadsutvecklare har jobbat intensivt med att färdigställa ett förslag till detaljplan för Masthuggskajen. I det ingår bland annat byggandet av 1200-1300 bostäder, 140 000 -150 000 kvm kontor och plats för lokala verksamheter och kultur. När detaljplanen antas i kommunfullmäktige 2017, som är målet, kan byggstart ske 2018.

Kontakt
Rune Arnesen Projektchef Södra Älvstranden 031 - 368 96 61 rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se
Åsa Vernersson Projektledare Masthuggskajen 031- 368 96 40 asa.vernersson@alvstranden.goteborg.se
Vill du veta mer om lägenhet/lokal? Ta kontakt med respektive byggherre i projektet. Klicka vidare på byggherrarnas logotyp längst ner på sidan för att få veta mer om just deras projekt

Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. På så vis får Linné, Majorna och Centrum en tydligare koppling till älven och en ny hållbar stadsdel formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Området kommer att erbjuda levande gator och torg, omkring 1200 – 1300 bostäder och 140 000 – 150 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

Detaljområdet för Masthuggskajen sträcker sig från Järntorget till Stigbergsliden och från Första Långgatan ned till vattnet. Det utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området omfattas av Vision Älvstaden och ska hela staden, möta vattnet och stärka kärnan. Läs mer på älvstaden.se

Göteborgs stad Folkets Hus Stena Fastigheter NCC Riksbyggen Elof Hansson Älvstranden Avveckling