skip to Main Content

Tidslinje

2030

Hela Masthuggskajen planeras stå klart.

2023

De första boende planeras flytta in.

2022

De första kontorshyresgästerna planeras flytta in.

2022

Byggnationen av halvön planeras starta.

2019
September

Alla tillstånd för halvön i hamn. Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd vinner laga kraft.

2019
September

Byggstart. Först ut är byggnationen av Nordic Choice Hotels och Balders Hotell Draken och NCCs kontorshus Brick Studios och Våghuset.

2019
Maj

Första spadtag för Masthuggskajen vid kajkanten.

2019
April

Ungdomar sätter sin prägel på Masthamnsgatan i tre olika workshops.

2019

Detaljplanen antas och vinner laga kraft.

2018

Masthuggskajen tilldelas ny certifiering för hållbar stadsutveckling, Citylab.

2015

Medborgardialog och samråd om utvecklingen av Masthuggskajen. Kringboende, verksamma i området och skolungdomar medverkar.

2015

Detaljplan för Masthuggskajen genomförs.

2014

Arkitektbyråer tar fram förslag på hur Masthuggskajen ska utvecklas. Kanozi väljs.

2010

Program för Norra Masthugget lägger ut förutsättningarna för området.

2000

Kommersen invigs i den enda kvarvarande byggnaden från 1800-talets trävaruindustri och som har överlevt 1920- och 50-talets rivningar i området.

1972

Stenaterminalen, som ritas av arktitekten Björn Westher invigs.

1971

Den karaktäristiska skulpturen Masterna av Erling Torkelsen reses på torget.

1877

Handel kommer igång på och runt Masthuggstorget.

1647

Första benämningen av namnet Masthugget som syftar på tillverkning av skeppsmaster i området. Mellan Skeppsbron och Stigberget låg masthamnar som tog emot timmer och tillverkade master.

1646

Området som i dag är Masthugget förklaras vara en förstad till Göteborg.

Back To Top