skip to Main Content
Smarta Kartan gör det lätt att leva hållbart

Skaparna bakom Smarta Kartan uppmuntrar till att dela framför att äga. På en karta listas verksamheter i Sverige som möjliggör att just dela, byta och mötas.
– Att köpa nytt måste vara den sista utvägen för att få tillgång till det man behöver, säger Robin Olsson, medlem i Kollaborativ Ekonomi Sverige som ligger bakom initiativet. 

För omkring åtta år sedan startade föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige (då Kollaborativ Ekonomi Göteborg). Syftet och ambitionen med föreningen var att få folk att konsumera smartare och hitta delningsinitiativen.

Den första Smarta Kartan skapades genom ett samarbete i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan föreningen och Göteborgs Stad, förvaltningen konsument- och medborgarservice. Därefter har kartan växt till att inkludera fler områden i Sverige. Smarta Kartan synliggör delningsekonomins verksamheter, platser och nätverk. Den listar bland annat cykelkök, bytesgrupper, gratisbutiker, bilpooler och olika digitala plattformar – inte minst i området Masthuggskajen. Här finns lånecyklarna Styr & Ställ, second hand-affärer så som Arkivet eller Röda Korset, antikaffären Le Village Antik, Linnéstadens bibliotek och mycket mer. Varför är det då så viktigt att dela istället för att äga?

– Vi konsumerar mindre av jordens begränsade resurser. Vi lär också känna folk i närområdet när vi delar. Det är roligare, säger Robin Olsson, en av personerna i föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige.

Robin Olsson. Foto: Privat.

Den hållbara livsstilen löper som en röd tråd genom Robins liv. Sedan några år tillbaka driver han kafét Llama Lloyd på Hisingen, som uppmuntrar folk till att cykla. De som kommer på cykel får 10 procent rabatt på mat och dryck, och visionen är ett Göteborg där 50 procent av resorna sker via cykel. Robin Olsson började också med couchsurfing för 15 år sedan, en form av resande där man genom webbsidan med samma namn kan hitta soffor hemma hos andra att sova på.

– Det är ett trevligt sätt att resa. Man hamnar mitt i vardagen. I Göteborg hade du inte hamnat i turiststråken i Haga och käkat kanelbulle till exempel, utan får se det riktiga Göteborg. Den första gästen som sov hos mig hette Siri och kom från Oslo, jag serverar till och med hennes soppa på mitt kafé, säger Robin Olsson.

Men vad krävs då för att gemene man i första hand ska dela och byta istället för att äga?

– Att det blir normaliserat helt enkelt. Det första du måste göra när någonting går sönder är att reparera. Lyckas du inte med det går det att låna. Att köpa nytt måste vara den sista utvägen för att få tillgång till det du behöver.

Hur jobbar ni för att rutinen ska sätta sig?

– Det är en process. Smarta Kartan är ju ett sätt att hjälpa folk hitta till det man inte känner till i sitt närområde.

Vad har ni för ambitioner framåt?

– Vi har en utopisk idé att Smarta Kartan ska bli som Wikipedia, att vem som helst kan lägga in initiativ. Men det måste samtidigt finnas en affärsmodell bakom kartan. Vi hade absolut velat ta den utomlands men hur och när det kommer att ske vet vi inte, säger Robin Olsson.

Masthuggskajen blir en hållbar plats där det går att leva ett gott liv, både för människa och miljö. Vi implementerar därför smarta lösningar för återbruk och skapar gynnsamma förhållanden för nya koncept inom delningsekonomi. Vi satsar också på ett brett utbud av hållbart resande, bland annat genom lånecyklar, effektiv kollektivtrafik och bilpooler. Läs mer här.

Tillbaka till Berättelser
Back To Top