skip to Main Content
Quiz: Vad vet du om Masthuggskajen?

Behöver du hjärngympa efter långhelgerna? Räddningen är här. Briljera eller fallera i vårt Masthuggskajen-quiz. Svaren hittar du i det digitala flödet från i höstas eller längst ner. Lycka till!

Fråga 1: I oktober invigdes Hotel Draken. Hur många våningar är hotellet?
1, 22
X, 34
2, 78

Fråga 2: Bygget av kontorshuset Habitat 7 är i full gång. Vad gör huset speciellt?
1, Det blir Masthuggskajens enda trähus
X, Stommen består av torkad lera från älven
2, Huset saknar tak för att kunna samla upp regnvatten att förse huset med

Habitat 7 byggs mellan Brick Studios och Stuveriet på Masthamnsgatan.

Fråga 3: Betongelement färdades långväga från Polen till halvön i höstas. Vad kallas elementen?
1, Grumlingsväggar
X, L-stöd
2, U-klossar

Fråga 4: Stena Fastigheter arrangerade nyligen en fotoutställning på Danmarksterminalen. Vad hette den?
1, Framtiden är ljus
X, Ungas framtidstro
2, Gamlas framtidshopp

Fråga 5: Ett nytt konstverk avtäcktes på Esperantoplatsen för att påminna om HBTQI+personers livsvillkor. Vad heter det?
1, Gläntan
X, Skogsdungen
2, Regnbågen

Ett nytt konstverk invigdes på Esperantoplatsen i november 2023. Vad heter det?

Fråga 6: Räddningsmissionen, som har sitt säte på Första Långgatan, anordnar varje år en motrörelse till de dagar i november som handlar om shopping och konsumtion. Vad heter initiativet?
1, Giving Tuesday
X, Generous Friday
2, Manic Monday

Fråga 7: På Masthuggskajen byggs cirka 1 300 bostäder. Hur många av dem är hyresrätter?
1, En procent
X, Tio procent
2, Hälften

Fråga 8: Nu rullar den första ellastbilen på kajen. Hur lyder Göteborgs stads klimatmål vad gäller transporter?
1, Klimatpåverkan från transporter ska minska med minst 90 procent till 2030
X, Endast cyklar och fotgängare får trafikera innerstaden år 2030
2, År 2030 ska utsläppen ligga på samma nivå som idag

Masthuggskajens första ellastbil rullar. Men hur lyder Göteborgs stads klimat- och miljömål?

Quiz-lösning: 1: X. 2: 1. 3: X. 4: X. 5: 1. 6: 1. 7: 2. 8: 1.

Tillbaka till Berättelser
Back To Top