skip to Main Content
Visionsbilder på Masthuggskajen
Nu startar byggandet på Masthuggskajen

Under september är det dags för byggstart i flera av projekten på Masthuggskajen, dels hotellet som ska uppföras bredvid Folkets Hus, dels kontorsfastigheter strax intill.

Först ut är Clarion Hotel Draken, som är ett samarbete mellan Balder, Nordic Choice Hotels och Folkets Hus och som ska förstärka Järntorgskvarterens roll som centrum för möten, nöje och kultur. Hotellet knyts samman med befintliga byggnader och bildar en helhet med ca 470 hotellrum, flera restauranger och konferenslokaler. Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar och Draken blir en miljöklassad byggnad som matchar Choicekedjans höga hållbarhetsambitioner.
– Med direkt anslutning till de klassiska kulturkvarteren kring Järntorget är tanken att hotellet ska stärka både närområdet som kulturmagnet och även Göteborg som resmål. Tydligast är kanske Göteborgs Filmfestival med hemvist i Folkets Hus och Draken, men även att teater- och konsertscener kring Järntorget kommer bli mer tillgängliga för publik från andra städer och länder, säger Joakim Gralén, projektutvecklare på Balder.

Hotellet beräknas stå klart 2022.

I slutet av månaden är det dags för NCC att byggstarta sina projekt Våghuset och Brick Studios som kommer innehålla kontor och verksamhetslokaler De nya husen kommer att bidra till att fler människor rör sig i området och på så sätt stärka den redan fungerande stadsdelen. Fler kontor medför ett större flöde av människor, vilket är avgörande för de verksamheter som ska leva i husens gatuplan, som restauranger, handel och service.
– Vi koncentrerar oss på hur vi kan arbeta med hållbarhet i alla tre dimensioner – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Bland annat tecknar vi hyreskontrakt med företag som prioriterar en hållbar stadsdel och säkrar på så sätt det viktiga arbete som vi under många år lagt fast för Masthuggskajen. Det måste fungera både för fastighetsägarna och de företag som ska verka här, berättar Johanna Hult-Rentsch, regionchef på NCC Property Development.

Forskning visar att engagemanget för en stadsdel ökar när det finns en blandning av småföretagande, mixat med storföretagande. Därför kommer NCC se till att båda sorters företagare finns i deras projekt.
– Vi har utvecklat ett koncept för ett av husen som vi har döpt till Brick Studios. Det kommer att bli en kreativ arena på kajen där det finns möjlighet att ta tillvara på det magiska som händer i skärningspunkten – när individer, företag och organisationer hittar ett utbyte och utvecklar och byter tankar och idéer med varandra, avslutar Johanna Hult-Rentsch.

Våghuset och Brick Studios beräknas vara färdiga för inflyttning i slutet av 2022.

Illustrationer
Till vänster: Våghuset och Brick Studios, White arkitekter
Till höger: Clarion Hotel Draken, Adore Adore/Erséus Arkitekter

Tillbaka till Nyheter
Back To Top