skip to Main Content
Visionsbilder på Våghuset och Brick Studios.
Nu börjar de första kontoren att byggas

I fredags byggstartade NCC sina kontorshus Brick Studios och Våghuset i den nya stadsdelen Masthuggskajen. Satsningen tillför 2 500 nya kontorsplatser i centrala Göteborg.

– Göteborg är en central marknad för NCC där vi driver flera olika projekt. Vi tillför staden såväl kontorsplatser, sjukhusplatser som viktig infrastruktur. Byggstarten av Masthuggskajen är en milstolpe för både NCC och staden där vi är med och skapar en ny levande stadsdel, säger Tomas Carlsson, koncernchef på NCC som deltog vid spadtaget i fredags.

I ett senare skede kommer NCC även utveckla Magasinet med ytterligare 1 000 arbetsplatser. De tre fastigheterna skiljer sig åt, både i sin karaktär och i sin gestaltning. Inflyttning för de första kontoren sker hösten 2022.

NCC tecknar också det första hållbara hyreskontraktet i Göteborg med More Alliance med åtaganden inom såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet, vilket matchar Masthuggskajen höga krav på hållbarhet, där stadsdelen är först med att certifiera planeringsarbetet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.
– Vi går nu tydligt in i en byggfas av Älvstaden. Där är Masthuggskajen en central del där vi vill behålla de gamla kulturkvarteren samtidigt som vi utvecklar det nya, säger Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling.
– Här tillför vi Göteborg hett eftertraktad kontorsyta och även bostäder. Jag ser gärna att vi knyter ihop två vibrerande och livfulla stadsdelar på ömse sidor av älven med hållbar infrastruktur, säger Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren.

Bygget startade genom att börja mura upp den första tegelväggen i Brick Studios. Sex personer fick lämna över varsin tegelsten och berätta vad den symboliserar för dem. För Tomas Carlsson symboliserar den utveckling, Lena Anderssons betyder livet mellan husen och för Gunilla Grahn Hinnfors miljonstaden. För Mattias Lind från White Arktiekter symboliserade den konstnärlighet, för Magnus Simonsson och Johanna Hult Rentsch från NCC samarbete respektive möten.

Byggstarten är den andra på kort tid i stadsdelen Masthuggskajen. I kontrast till NCCs kontorsprojekt startade byggande av det 35 våningar höga landmärket Clarion Hotel Draken i början av september. Visionen för Masthuggskajen är ”en tillåtande plats full av kontraster”, i en tidigare intervju med Johanna Hult-Rentsch, regionchef hos NCC Property Development, berättar hon hur viktigt det är för NCC att som en av de första aktörerna ut i projektet tar ansvar, utmanar och vågar. Läs hela artikeln här.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top