skip to Main Content
Masthuggskajens hållbarhetsprogram på plats

Förväntningarna på Masthuggskajen är höga. Många har väntat länge på att området ska utvecklas, att befintligt ska kompletteras och att nytt ska komma till. Behoven är många och förutsättningarna är komplexa. En intensiv, tålmodig och utmanande samverkansprocess har genomförts för att infria dessa förväntningar.

Nu finns ett hållbarhetsprogram på plats, med målsättningar och ambitioner, hur vi jobbat hittills och hur samverkansprocessen ska fortsätta. Nu börjar arbetet med att genomföra.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top