skip to Main Content
Markarbeten på Masthamnsgatan och Nordhemsgatan

Från den 21 mars till slutet av september 2024 kommer markarbeten att utföras på delar av Masthamnsgatan och Nordhemsgatan. Ytorna iordningställs med färdiga ytskikt, växtbäddar, träd, belysning och möblering.

Nödvändiga portar och garage kommer vara tillgängliga under perioden. Trafiken på Masthamnsgatan kommer förbi på den sida där arbete ej pågår. Passager för gående genom arbetsområdet kommer finnas och förändras allteftersom arbetena går framåt. I sista etappen stängs infarten från Järnvågsgatan till Masthamnsgatan permanent. Infart kommer istället ske från Nordhemsgatan.

Arbetet är indelat i etapper som delvis överlappar varandra:

Etapp grön: mars–maj
Etapp lila: april
Etapp gul: april–juni
Etapp blå: juni–september
Etapp orange: augusti–september

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top