skip to Main Content
Mark- och ledningsarbeten på Första Långgatan sommar 2024

Första Långgatan byggs om till en grönare stadsgata med mer plats för gående och cyklister.

Just nu pågår ett omfattande mark- och ledningsarbete utmed Första Långgatans södra sida. Första etappen är klar och från i våras pågår arbeten mellan Masthuggstorget och Nordhemsgatan.

Allt eftersom ledningarna kommer på plats färdigställs gatan successivt med nya trottoarer, cykelbanor, växtbäddar, parkeringar med mera. Den södra sidan av Första Långgatan planeras bli helt klar under 2026.

Del av Första Långgatan stängs för fordonstrafik i riktning mot Järntorget
Under perioden 3–30 juni är Första Långgatan mellan Nordhemsgatan och Järntorget stängd på grund av förberedande arbeten för ny gasledning. Fordonstrafiken leds under perioden om till Fjärde Långgatan eller Plantagegatan för vidare färd mot Linnégatan. Gående och cyklister kommer fram på Första Långgatan förbi arbetsområdet.

Etapp 1 är nu klar med färdiga ytskikt. Etapp 2 pågår med arbeten närmast fastigheten fram till hösten 2024. I etapp 3 pågår ledningsarbete i körbanan närmast spår. Efter semestern 2024 flyttar arbetet närmare fasad i etapp 3. Etapp 4 startar hösten 2025.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top