skip to Main Content
Mark- och ledningsarbeten på Första Långgatan vår 2024

Första Långgatan byggs om till en grönare stadsgata med mer plats för gående och cyklister.

Just nu pågår ett omfattande ledningsarbete utmed Första Långgatans södra sida. Från april kommer arbeten pågå mellan Johannesplatsen och Nordhemsgatan.

Allteftersom ledningarna kommer på plats färdigställs gatan successivt med nya trottoarer, cykelbanor, växtbäddar, parkeringar med mera. Den södra sidan av Första Långgatan planeras bli helt klar under 2026.

Trafikomledning via Andra Långgatan i april
På grund av de arbeten som pågår leds bil- och cykeltrafiken tillfälligt om från Första Långgatan till Andra Långgatan mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget samt mellan Värmlandsgatan och Nordhemsgatan. I maj öppnar Första Långgatan igen för trafik.

Bullrande arbeten i april
I april kommer spontarbete att pågå på sträckan mellan Värmlandsgatan och Nordhemsgatan. Det innebär högt buller under två dagar i vecka 16 och vecka 18.

Etapp 1 förväntas bli klar med färdiga ytskikt under april 2024. I början av april startar arbetena närmast fastigheten i etapp 2 och kommer pågå till hösten 2024. Etapp 3 startar med ledningsarbete i körbanan närmst spår i början av april 2024.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top