skip to Main Content
Kretslopp och Vatten utför VA-arbete vid Johannesplatsen mars–maj

Den 25 mars startar Kretslopp och Vatten ett VA-arbete vid Johannesplatsen och Isaac Béens plats för att höja kapaciteten och öka leveranssäkerheten på befintliga VA-ledningar. Arbetet planeras pågå till början av maj.

Arbetet kommer pågå vardagar klockan 07–19, med undantag av ett planerat nattarbete. Arbetena medför buller. Parkeringen vid Johannesplatsen tas i anspråk under perioden.

Nattarbete och påverkan på trafiken
Under en kortare period, cirka en vecka, kommer nattarbete att behöva göras när styrd borrning av ledning pågår. Nattarbetena planeras till andra veckan i april (v.15).

Under samma period som nattarbetena pågår kommer Johannesplatsen (anslutningsväg mellan Första Långgatan – Oskarsgatan) att stängas av. Trafiken leds då om via Barlastgatan och Värmlandsgatan.


Vid frågor eller synpunkter kontakta ansvariga för arbetet:
Göteborgs Stads byggledare:
Tord Björk, e-post: tord.bjork@kretsloppochvatten.goteborg.se

Entreprenörens platschef: Rolf Johansson, telefon: 0706-000 185

Arbetet innebär trafikomledning enligt blå pilar under cirka en vecka i april.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top