skip to Main Content
Visionsbild av Masthuggskajen.
Götatunnelns ramper däckas över för att göra plats åt Järnvågsparken

Till sommaren startar överdäckningen av Götatunnelns av- och påfartsramper i Järntorgsmotet för att skapa plats för områdets nya stadsdelspark, Järnvågsparken. I samband med det byggs också ett så kallat avluftningstorn som tillsammans med överdäckningen kommer förbättra luftkvaliteten och minska bullret från trafiken vid motet. 

Det är mycket på gång i området runt motet vid Järntorget. I mars börjar ett ledningsarbete till halvön på Masthuggskajen och till sommaren startar överdäckningen av Götatunnelns ramper för att göra plats för den nya Järnvågsparken. 

– Vi kommer få ett nytt efterlängtat parkområde i de här kvarteren. Dessutom bygger vi bort den trafikbarriär som ramperna skapar idag, vilket kommer göra det lättare att ta sig till fots och på cykel från Järntorget mot den nya parken och vattnet, säger Fredrik Wiman, projektledare för Masthuggskajen i Göteborgs Stad.

Visionsbild över Järnvågsparken. Barn springer på en stor gräsmatta.

På Götatunnelns tak kommer alltså områdets nya stadsdelspark att ligga. Den sträcker sig från Järnvågsgatan i väst till Lagerhuset i öst. Parken kommer, förutom träd och planteringar, att innehålla en lekplats med klätterlek liksom sitt- och utsiktsplatser i solläge. Det kommer också finnas en gräsyta för lek, picknick och vila. 

Järnvågsgatan väster om parken kommer också att genomgå en förändring. Den ska bli en grönare och mer stadslik gata, tillgänglig för gående och cyklister. 

– Fordonstrafiken ned och upp ur Götatunneln kommer finnas kvar men den kommer vara mindre dominerande. Området runt Järnvågsgatan och motet får en mer stadsmässig karaktär, berättar Fredrik Wiman. 

Byggnationen av området runt Järntorgsmotet och parken kommer ske i etapper. Överdäckningen med tillhörande avluftningstorn ska vara klart våren 2026. Runt 2030 planeras Järnvågsparken bli helt klar.

Visionsbild av en lekplats i anslutning till ett höghus.

Trafiken påverkas

Byggnationen innebär förändringar för fordonstrafiken i området runt Järntorgsmotet i tre steg från mars 2024, både på grund av ledningsförläggning till den nya halvön och överdäckningen av Götatunnelns ramper. I mitten av mars enkelriktas en del av Emigrantvägen i östgående riktning och från sommaren 2024 till hösten 2025 stängs av- och påfartsrampen till Götatunneln i två steg. Trafiken kommer att hänvisas via lokalgator samt Fiskhamnsmotet. 

För genomgående trafik i Götatunneln och på Oscarsleden (E45) kommer det vara öppet som vanligt.  

Läs Trafik Göteborgs nyhet om Götatunnelns ramper.

Håll dig löpande uppdaterad under Masthuggskajens bygg- och trafikinfo eller på Trafik Göteborgs hemsida.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top