skip to Main Content
Fokus på natur och hållbarhet i trähuset Habitat 7

På Masthamnsgatan byggs nu Masthuggskajens enda trähus – NCC:s kontorshus Habitat 7. Här har hållbarhetstänket följt med in i stora som små beslut. Förutom grönska återfinns en cykelparkering utöver det vanliga, levande bottenvåningar och sittplatser i form av gamla Göteborg.

Om några år kommer Masthamnsgatan, eller Nya Långgatan för den som vill, just bli en i raden av långgatorna; en levande gata med en mix av verksamheter, kontorslokaler och lägenheter. Redan nu står flera av husen klara och bottenvåningarna fylls successivt på med verksamheter.

Soumia El Ghazouani arbetar som fastighetsutvecklare vid NCC Property Development. Vi sitter på nyöppnade cafét BodyBuddy, den första restaurangen att flytta in på Mathuggskajen, vid de stora fönster som vetter mot arbetsplatsen där Habitat 7 håller på att byggas. Ett par tjocka balkar ligger på marken och några plankor står lutade mot staketet. De tillhör den gamla kaj som legat begraven under mark tills nyligen.

– Balkarna blir långbänkar nere vid cykelparkeringen och plankorna ska omringa trädet, som kommer att växa upp från källaren till entréplan, säger Soumia El Ghazouani.

Naturen mitt i staden

Förutom det levande träd som välkomnar hyresgästerna i entrén kommer naturen att vara närvarande i form av trämaterial, mycket ljusinsläpp från stora fönster, en växtvägg och grönskande terrasser längre upp i huset. I Habitat 7 vill NCC skapa en god levnadsmiljö för kommande hyresrätter.

– Vi vill skapa en skön känsla när du kommer in i huset. I början frågade vi oss var man mår som bäst, och svaret blev ”i naturen”. Vi har därför försökt få in så mycket natur som möjligt i huset, mitt i stadsmiljön.

Planeringen genomsyras av hållbarhet. Målsättningen är minsta möjliga miljöpåverkan. Byggnaden kommer att hållbarhetscertifieras enligt BREEAM-rankningen nivå Excellent, påbyggnadscertifieringen NollCO2 och Citylab, som är ett certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

Cirka 200 kvadratmeter solceller ska täcka takets sydsida. Genom att bygga i trä blir klimatavtrycket mindre än vad det hade blivit med betong och stål. Men att välja trä kommer med utmaningar vad gäller till exempel brandrisk, akustik och fukt. När stommen ska bli till senare måste bygget till varje pris skyddas från regnvatten.

– Vi har en tjock plastduk och har också hjälp av två fuktspecialister. Det gäller att anlita folk som är dedikerade, säger Soumia El Ghazouani.

Social hållbarhet i cykelrum och bottenvåningar

För att Masthuggskajen ska bli en stimulerande plats där människor vill vistas, ligger stort fokus på att skapa levande bottenvåningar. I Habitat 7 finns redan planer på två restauranger med uteserveringar på husets hörn mot Masthamnsgatan och en butikslokal intill entrén. På översta planet i huset finns en gemensam takterrass som husets alla hyresgäster har tillgång till.

Kontorshuset Habitat 7 ska stå klart under första kvartalet 2025.

NCC har också satsat på ett cykelrum utöver det vanliga. Det är utformat efter vad människor faktiskt vill ha. I en stor cykelgrupp på Facebook frågade NCC cyklisterna vad de önskade sig.

– De vill ha trygghet och säkerhet. Vi har jobbat in deras önskemål i projektet, satsar på en inglasad cykelhiss från entrén och mycket grönska i källaren för en trevligare miljö. Vi skapar också en cykelverkstad för enklare reparationer och ett cykelgarage med möjlighet till dusch och ombyte och ventilerade skåp.

Om några år blir det lätt att ta sig fram till fots, med kollektivtrafik eller just cykel i stadsdelen. Det kommer bara att finnas 20 parkeringsplatser för bilar för husets hyresgäster i gemensamma parkeringsanläggningar. NCC:s hyresgäster får teckna ett hållbart hyresavtal, som är en checklista för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

– När man som företag väljer att etablera sig i ett klimatsmart kontor som Habitat 7, jobbar man konkret med hållbarhetsfrågan. Man skickar ut en bra signal till marknaden och profilerar sig som företag, säger Soumia El Ghazouani.

Visionsbilder: Krook & Tjäder Arkitekter.

Tillbaka till Berättelser
Back To Top