skip to Main Content
Fem frågor till HDK-Valand-studenten om samarbetet med Masthuggskajen

Lågstadielever hjärta konstelever. Studenterna på HDK-Valand, Högskolan för konst och design, arbetade parallellt med design och funktion efter att tre lågstadieklasser fått önska sig hur Masthuggskajen ska se ut. Catherine Paterson, skapare av filmen Lekkontoret, tror att Göteborg har potential att bli världsledande inom området.

Vad var din uppgift?
– Att utifrån en dialog som arkitekturpedagogerna genomfört med barnen hjälpa Göteborgs stad att förbereda vad lek- och aktivitetsstråk kan vara. Koncepten som vi utvecklat ska sedan användas som en kommentar till Masthuggskajens design men också som generell inspiration för andra projekt att ta del av.

Hur kommer det sig att du tackade ja till att delta?
– Jag är sydafrikan och har därför ett helt annat perspektiv och andra erfarenheter av barns delaktighet jämfört med det svenska exemplet. I sydafrikanska utvecklingsprojekt som detta prioriteras och beaktas inte barndeltagande. Det här var ett tillfälle för mig att lära och uppleva hur barns deltagande kan gynna ett samhälle och varför det bör betraktas som en prioritet. Placemaking* är särskilt fördelaktigt för barn som lever i marginaliserade samhällen eftersom det kan hjälpa till att utveckla färdigheter inom kreativt tänkande, kommunikation och planering samtidigt som det ger barnen en möjlighet att uppleva empowerment*.

Vad tycker du om Göteborgs stads metod att involvera barnen redan i detta skede?
– Jag tror att Göteborg har resurser och potential att bli världsledande inom barns delaktighet men att de nuvarande metoderna också måste drivas hårt för att inkludera barnens perspektiv också på sikt.

Catherine Patersons koncept ”Lekkontoret”.

Hur tänkte du när du skapade filmen Lekkontoret?
– Lekkontoret är en utopisk vision om ett kontor som drivs av barn där de arbetar i samarbete med staden. Kontoret tillhandahåller en permanent plattform där barn planerar och aktiverar utrymmen i stadsmiljön. Där kan vuxna kontinuerligt ta emot deras resultat, observationer och förslag. Lekkontoret är tänkt som ett mobilt kontor. En del av det kommer att resa runt och undersöka konceptet urbana lekmöljligheter i ett bredare tycke. Ett resande lekkontor når på så sätt en bredare grupp barn.

Vad är syftet med din film?
– Att utmana sociala och institutionella normer genom att engagera barn och ungdomar i medborgerlig dialog. Därmed erkänner vi dem som fristående varelser med rätt att påverka sin miljö.

Catherine Paterson är en av sju HDK-Valand-studenter som arbetat parallellt med design och funktion utifrån barnens idéer. De övriga sex och deras koncept finns att hitta här; https://childculturedesign.com/our-approach/

Fotnot: Intervjun är översatt från engelska till svenska.

*Placemaking är en metod som har tillämpats världen runt för att omvandla outnyttjade stadsmiljöer till platser med en stark identitet som lockar människor.

*Empowerment handlar om att en individ eller grupp tar makt och kontroll över sina egna omständigheter, situationer och mål.

Tillbaka till Berättelser
Back To Top