skip to Main Content
Emigrantvägen enkelriktas mot centrum, i mitten av mars

I mitten av mars startar ett ledningsarbete till den nya halvön vid Emigrantvägen. I samband med det kommer Emigrantvägen att enkelriktas för fordonstrafik i östgående riktning mellan Danmarksterminalen och Järntorgsmotet. Det innebär att all trafik till Danmarksterminalen leds via Fiskhamnsmotet. Gående och cyklister kommer kunna ta sig fram som vanligt åt båda håll på Emigrantvägen.

Trafikomläggningen kommer ligga kvar under överdäckningen av Götatunnelns ramper som startar till sommaren och håller på till våren 2026.

 

Infarten till Emigrantvägen från Järntorgsmotet stängs från mitten av mars och all trafik till Danmarksterminalen leds via Fiskhamnsmotet.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top