skip to Main Content
Visionsbild av linbanans hållplats.
Planerna allt mer konkreta för linbana

Vi fick en pratstund med Elisabet Ejeborn som jobbar med genomförandestudien för Göteborgs stadslinbana på trafikkontoret. En linbana som om den blir av kommer knyta ihop Masthuggskajen med Lindholmen Science Park, Volvos nya utvecklingscentrum Campus Lundby och Wieselgrensplatsen.

– Det som började med en rolig idé för 400-årsjubileet 2021 har utvecklats till en ny, hållbar och innovativ kollektivtrafiklösning som korsar över flera av Göteborgs barriärer.

Det var under den medborgardialog och idégenerering som hölls med sikte mot 400-årsjubileet som förslaget först dök upp. När Göteborgs Stad jobbade vidare med idén insåg man ganska snart att en linbana hade potentialen att bli något mer än ett jubileumsjippo som skulle kunna ha möjligheten att lösa Göteborgs utmaningar med fler kopplingar över Göta Älv.

Planerna för en stadslinbana börjar nu bli allt mer konkreta och trafikkontoret har nyligen tecknat ett avtal med NCC Sverige AB för att bidra i arbetet med genomförandestudien. Förslaget som finns nu innebär att stationen vid Masthuggskajen, skulle ligga intill Folkets Hus med entré mot Järntorget och bli en viktig knutpunkt för göteborgarna. Eftersom själva resan också kommer att erbjuda spektakulära vyer över Göteborg har linbanan även potential att bli en attraktion för besökare och dra folk till Masthuggskajen.
– Utöver den fina utsikten så kommer linbanan framförallt vara ett snabbt och smidigt resesätt. Med c:a 40 gondoler och en kapacitet på 2 000 resenärer i timmen kan man jämföra linbanan med en spårvagnslinje i femminuterstrafik som tar resenären över tidigare barriärer som Göta Älv, Lundbyleden och hamnbanan.

Med ungefär fyra minuter över älven till Lindholmen Science Park och lika snabbt vidare till Volvos framtida utvecklingscentrum Campus Lundby väster om Ramberget kommer Masthuggskajens tillgänglighet och attraktivitet att öka genom den nya linbanan, som också kommer att sätta en unik prägel på stadsbilden.
– Det är väldigt kul att nu se hur utformningen av stationer och torn växer fram. Det vinnande bidraget i arkitekttävlingen som avgjordes i våras har en tydlig idé om att tornen ska inspireras av de för Göteborg så karaktäristiska kranarna i hamnen.

Bakom bidraget som kallas New Beacons står det holländska arkitekt- och designkontoret UNStudio tillsammans med göteborgsbaserade Kjellgren Kaminsky Architecture. Stationerna föreslås ha panoramautsikt över Göteborg samt väggar och tak täckta av trä med design präglad av ljus, hållbarhet och trygghet.
– Om linbanan blir av, kommer den att innebära mycket positivt för ett mer sammankopplat Göteborg och för områdena kring stationerna.

Stadslinbanan är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och Västtrafik. Genomförandestudien ska ligga till grund för Göteborgs kommunfullmäktiges slutliga investeringsbeslut som väntas kring årsskiftet 2019-2020. Det är då vi får svaret på om Göteborg får en stadslinbana till 400-årsjubileet 2021.

Testa att åka med i stadslinbanan och se utsikten över Masthuggskajen i 360 grader.

Illustration: UNStudio/Kjellgren Kaminsky Architecture

Tillbaka till Nyheter
Back To Top