Tidslinje

2026

Hela Masthuggskajen planeras stå klart.

2023

De första boende planeras flytta in.

2022

De första kontorshyresgästerna planeras flytta in.

2021

Byggnationen av halvön planeras starta.

2019, september

Alla tillstånd för halvön i hamn. Mark- och miljödomstolens beslut om miljötillstånd vinner laga kraft.

$event['image']['alt']
2019, september

Byggstart. Först ut är byggnationen av Nordic Choice Hotels och Balders Hotell Draken och NCCs kontorshus Brick Studios och Våghuset.

$event['image']['alt']
2019, maj

Första spadtag för Masthuggskajen vid kajkanten.

2019, april

Ungdomar sätter sin prägel på Masthamnsgatan i tre olika workshops.

$event['image']['alt']
2019

Detaljplanen antas och vinner laga kraft.

2018

Masthuggskajen tilldelas ny certifiering för hållbar stadsutveckling, Citylab.

2015

Medborgardialog och samråd om utvecklingen av Masthuggskajen. Kringboende, verksamma i området och skolungdomar medverkar.

2015

Detaljplan för Masthuggskajen genomförs.

2014

Arkitektbyråer tar fram förslag på hur Masthuggskajen ska utvecklas. Kanozi väljs.

2010

Program för Norra Masthugget lägger ut förutsättningarna för området.

2000

Kommersen invigs i den enda kvarvarande byggnaden från 1800-talets trävaruindustri och som har överlevt 1920- och 50-talets rivningar i området.

1972

Stenaterminalen, som ritas av arktitekten Björn Westher invigs.

1971

Den karaktäristiska skulpturen Masterna av Erling Torkelsen reses på torget.

1877

Handel kommer igång på och runt Masthuggstorget.

1647

Första benämningen av namnet Masthugget som syftar på tillverkning av skeppsmaster i området. Mellan Skeppsbron och Stigberget låg masthamnar som tog emot timmer och tillverkade master.

1646

Området som i dag är Masthugget förklaras vara en förstad till Göteborg.

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Stena Fastigheter Älvstranden Utveckling