Hero Image

Projektet

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och möten.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden.

Ett hållbart stadsutvecklingsprojekt
Masthuggskajen är ett av tolv pilotprojekt i Sverige som ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete. Masthuggskajen medverkar i Citylab som är ett forum där experter och stadsutvecklingsprojekt delar kunskap och erfarenheter, man arbetar även med att ta fram hållbarhetsprogram. I november 2018 blev Masthuggkajen Sveriges första stadsutvecklingsprojekt att tilldelas en Citylab-certifiering.
Läs Masthuggskajens hållbarhetsprogram här.

Masthuggskajen – mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen – är en tillåtande plats som alltid har haft själen nära världen. Med puls och kulturell dynamik fortsätter området att vara en stimulerade plats med internationella intryck som binder ihop staden. En plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och möten. En plats där det är lätt att leva och verka hållbart och där du kan komma som du är och vara den du vill. Här kan du vara med att skapa ny historia.

 

1646

Området som i dag är Masthugget förklaras vara en förstad till Göteborg.

1647

Första benämningen av namnet Masthugget som syftar på tillverkning av skeppsmaster i området. Mellan Skeppsbron och Stigberget låg masthamnar som tog emot timmer och tillverkade master.

1877

Handel kommer igång på och runt Masthuggstorget.

1971

Den karaktäristiska skulpturen Masterna av Erling Torkelsen reses på torget.

1972

Stenaterminalen, som ritas av arktitekten Björn Westher invigs.

2000

Kommersen invigs i den enda kvarvarande byggnaden från 1800-talets trävaruindustri och som har överlevt 1920- och 50-talets rivningar i området.

2010

Program för Norra Masthugget lägger ut förutsättningarna för området.

2014

Arkitektbyråer tar fram förslag på hur Masthuggskajen ska utvecklas. Kanozi väljs.

2015

Detaljplan för Masthuggskajen genomförs.

2019

Detaljplanen antas och vinner laga kraft.

2019

Byggstart.

2023

De första boende planeras flytta in.

2026

Hela Masthuggskajen planeras stå klart.