skip to Main Content
14 april – 29 april 2020. Arbeten på Masthamnsgatan

Vid ovanstående datum kommer NCC bygga kranfundament som ska stå på Masthamnsgatan. Arbetet består av pålning, schaktning och gjutning. Med hänsyn till höga ljudnivåer och Arbetsmiljöverkets krav gällande säkerhetsavstånd till pålkran är det av högsta vikt att inga obehöriga personer befinner sig på Masthamnsgatan under tiden som pålningsarbetet pågår. 

Arbetet förväntas pågå 14/4–29/4 kl. 07.00–17.00.

Omledning av trafik sker via Första Långgatan. 

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top