skip to Main Content
P-hus Snipan stänger den 30 september 2021.

För att möjliggöra stadsutvecklingen stängs P-hus Snipan, vid Första Långgatan, den 30 september, och därefter påbörjas inom kort rivningen av parkeringshuset. Snipan rivs i god tid för att tillgängliggöra marken så att den kan tas i anspråk för kommande byggprojekt i området.

De kunder som har haft parkeringstillstånd i P-hus Snipan har fått erbjudande om ersättningsplats i P-hus Koffen. Som en åtgärd för att väga upp tappet av besöksparkeringar kommer en ny parkering med 40 besöksparkeringar att etableras i korsningen Värmlandsgatan/Första Långgatan. Se kartan nedan för hänvisning. Då inte lika många parkerar i området för tillfället, är bedömningen att det även fortsatt kommer att finnas goda möjligheter att parkera.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top