skip to Main Content

Området

Mer stad närmare vattnet

Masthuggskajen ska bli en plats där det är lätt att leva och verka hållbart, dit du kan komma som du är och vara den du vill. Här får du vara med och skapa ny historia.

Titta, en halvö!

Ja, det är sant. Inom ramen för projektet byggs en ny halvö i vattnet utanför den befintliga Masthuggskajen. Det innebär ett nytt kajstråk som skapar närhet till många områden utmed älven.

Kommersen

I närheten av Masthuggstorget ligger loppmarknaden Kommersen som har fyllt en viktig social funktion i området. Där har människor med olika bakgrund och från olika stadsdelar kunnat mötas, inte enbart för att köpa och sälja saker.

Under 2020 tvingades verksamheten stänga på grund av pandemin. Då byggnaden är i mycket dåligt skick kommer den snart att rivas. Nu finns istället planer för att Kommersen loppmarknad under 2022 kommer öppna i nya lokaler på Lindholmen.

Platsen där Kommersen ligger idag är den lägsta punkten i området och i enlighet med detaljplanen kommer den så småningom att omvandlas till park. Förutom att vara en plats för rekreation kommer parken också att fungera som ett vattenmagasin och kunna ta hand om överskott av regnvatten i området.

Grönska och nya parkområden

Två nya parker kommer att förvandla området till en grönare plats med många möjligheter till umgänge och aktivitet. Intill Heurlins plats anläggs en ny stadsdelspark – Järnvågsparken –som erbjuder ett brett utbud av både hälsofrämjande aktiviteter och vila. Vid nuvarande Kommersen kommer det byggas en ny yta som blir en fusion av park- och torgyta – Masthuggsparken. De nya grönområdena är ett led i ambitionen att skapa en levande stadsdel där folk- och kulturliv frodas tillsammans med aktivitet och rekreation.

Bättre förbindelser binder ihop staden

I en hållbar stad är det lätt att transportera sig klimatsmart. Förbindelserna mellan Masthuggskajen, Göteborgs innerstad, Majorna och Linné kommer inom en snar framtid utökas och förbättras. Det ska vara enkelt att ta sig till och från Masthuggskajen.

Gator och torg

Områdets innergator kommer att utformas som gångfartsområden där trafiken sker på gångtrafikanternas villkor. Masthamnsgatan som löper genom områdets västra del byggs om och fylls med aktiviteter för barn och unga. På torgen skapas ytor för folkliv och umgänge. Tydliga och säkra cykelstråk byggs utmed Första Långgatan och Emigrantvägen. De större vägarna för bil- och kollektivtrafik kommer fortsatt att finnas kvar men byggs om för att bättre passa in i den nya stadsbilden och framtidens hållbara färdsätt.

Konstnärlig utsmyckning

Området kring Masthuggskajen är redan idag ett centrum för kulturella yttringar i mångfaldens tecken. Det befintliga kulturutbudet i närområdet ska ges förutsättningar att växa och utvecklas. Ambitionen är att göra Masthuggskajen till Göteborgs nya kulturcentrum. Därför satsas det stort på kulturella verksamheter i fastigheterna och offentlig konst i gaturummet.

På barn och ungdomars villkor

Våra barn och ungdomar är vår framtid. Därför är det viktigt att stadsdelen utformas till en plats där de vill vara. Genom hela området anläggs ytor som inbjuder till lek och aktivitet och de trafikmiljöer som finns ska vara säkra. Arbetet sker tillsammans med barn och ungdomar för att hämta inspiration, kunskap och idéer.

Masthuggskajen – Visionsbild
Masthuggskajen – Visionsbild
Masthuggskajen – Visionsbild
Masthuggskajen – Visionsbild
Fastighets AB Balder – Clarion Hotel Draken
Fastighets AB Balder – Clarion Hotel Draken
NCC – Våghuset
NCC – Våghuset
NCC – Våghuset
NCC – Våghuset
NCC – Takterrass
NCC – Takterrass
NCC – Brick Studios
NCC – Brick Studios
Stena Fastigheter – Stuveriet
Stena Fastigheter – Stuveriet
Stena Fastigheter – Stuveriet
Stena Fastigheter – Stuveriet
Stena Fastigheter – Vy över Halvön
Stena Fastigheter – Vy över halvön
Riksbyggen Och Stena Fastigheter – Vy över Halvön
Riksbyggen och Stena Fastigheter – Vy över halvön
Riksbyggen Och Stena Fastigheter – Vy över Halvön
Riksbyggen och Stena Fastigheter – Vy över halvön
Riksbyggen – Vy Från Första Långgatan
Riksbyggen – Vy från Första Långgatan
Riksbyggen – Vy Från Nordhemsgatan
Riksbyggen – Vy från Nordhemsgatan
Nordr – Ciceron Gatuvy
Nordr – Ciceron gatuvy
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Kanalhuset
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Kanalhuset
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Kanalhuset
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Kanalhuset
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Höghuset
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Höghuset
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Höghuset
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Höghuset
Elof Hansson Fastigheter + Riksbyggen – F2 – Vy Från Första Långgatan
Elof Hansson Fastigheter + Riksbyggen – F2 – Vy från Första Långgatan
Elof Hansson Fastigheter + Riksbyggen – F2 – Vy Från Östra Sänkverksgatan
Elof Hansson Fastigheter + Riksbyggen – F2 – Vy från Östra Sänkverksgatan
Back To Top