skip to Main Content
Markarbeten på Första Långgatan hösten 2023

Under hösten fortsätter markarbetet på Första Långgatan mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget (rosa markering på kartan nedan). På norra sidan görs fundament- och ytskiktarbeten och på den södra sidan kommer ledningsarbete att utföras. Marken runt den nya hållplatsen vid torget iordningsställs också inför att hållplatsen öppnar i december.

Bullrande arbeten i september
För att kunna lägga ledningarna behöver spont – en stödkonstruktion – slås ned för att hålla jordmassorna på plats. Arbetet innebär en hel del buller från maskinerna som arbetar. Spontningen startar den 11 september och förväntas pågå i cirka två veckor. Arbetet utförs vardagar mellan kl 7– 19.

Så här påverkas trafiken på Första Långgatan under hösten:

I östgående riktning mot centrum leds bil- och cykeltrafiken om via Andra Långgatan på sträckan mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget. Trafiken vid Masthuggstorget flyttas under en period från torgets västra till torgets östra sida när arbetena runt den nya hållplatsen ska göras. In-/utfart till garaget på Första Långgatan hålls öppen. Trottoaren är öppen för gående på Första Långgatan.

I västgående riktning mot Stigberget leds biltrafiken om på Masthamnsgatan mellan Östra Sänkverksgatan och Johannesplatsen. Cyklister och gående kommer fram på Första Långgatan. Denna omledning är kvar åtminstone oktober ut.

Trafiken flyttas någon gång under september från Masthuggstorgets västra sida till den östra sidan. Garaget på Första Långgatan nås då fortsatt från torgets västra sida. Följ orange hänvisning på plats.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top