skip to Main Content
Markarbeten på Första Långgatan vinter/vår 2024

Första Långgatan byggs om till en grönare stadsgata med mer plats för gående och cyklister.

Just nu pågår ett omfattande ledningsarbete utmed Första Långgatans södra sida. Arbete pågår mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget till april, och fram till dess leds bil- och cykeltrafiken om via Andra Långgatan på sträckan.  I slutet av mars fortsätter ledningsförläggningen österut från Masthuggstorget till Värmlandsgatan.

Allteftersom ledningarna kommer på plats färdigställs gatan successivt med nya trottoarer, cykelbanor, växtbäddar, parkeringar med mera. Den södra sidan av Första Långgatan planeras bli helt klar under 2026.

Etapp 1 pågår nu och förväntas bli klar med färdiga ytskikt under april 2024. I slutet av mars planeras arbetena närmast fastigheten i etapp 2 att starta och kommer pågå till hösten 2024. Etapp 3 startar med ledningsarbete i körbanan närmst spår under april 2024.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top