skip to Main Content
Mark- och spårarbeten på Första Långgatan: Planerat spårstopp i sommar.

I sommar genomför vi mark- och spårarbeten på Första Långgatan som en del av Första Långgatans omvandling till en grön stadsgata med trädplanteringar och bredare trottoarer och cykelbanor. Arbetet kommer att ske under en planerad period med spårstopp från Järntorget till Godhemsgatan/Vagnhall Majorna.

Framkomligheten för biltrafik på Första Långgatan kommer vara begränsad under arbetet. I perioder kommer trafiken ledas om via närliggande gator. Följ orangea skyltar på plats. På sträckan mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget leds cyklister, tillsammans med biltrafiken, om via Andra Långgatan. I övrigt är vår ambition att Första Långgatan ska vara öppen för cyklister under hela perioden. Även trottoarerna kommer hållas öppna för gående, förutom där husbyggnation redan pågår på den norra sidan av gatan.

Förberedande arbeten 2 maj–25 juni:
Första Långgatan anpassas inför det kommande spårarbetet. På den södra sidan av gatan kommer parkeringsplatserna att tillfälligt tas bort och ersättas med ett kombinerat bil- och cykelkörfält för att ge tillräckligt med utrymme för bilar och cyklister.

Spårstopp 26 juni–18 juli:
Vi utför ledningsarbeten under spåret och förberedande arbeten för den nya hållplatsen vid Masthuggstorget. Under tiden kommer den befintliga hållplatsen på Första Långgatan att ersättas med en tillfällig hållplats på Olof Palmes plats. Arbetet kommer att pågå dag och kvällstid fram till kl. 22 och även på helger.

Efterarbeten 19 juli–augusti:
Vi iordningställer området. Projektet har semesteruppehåll under vecka 30 och 31.

Information om ersättningstrafik under spårstoppet hittar du på Västtrafiks webbplats.

 

Förändringar för biltrafiken i västgående riktning, från centrum mot Stigberget.

  • Mellan Järnvågsgatan och Nordhemsgatan. Biltrafiken leds om via Linnégatan, Plantagegatan och vidare in på Nordhemsgatan till Första Långgatan.
    Gäller i perioder från 5 maj till 22 juli.
  • Mellan Värmlandsgatan och Johannesplatsen. Biltrafiken leds om via Masthamnsgatan. Kvarterets garage kommer vara tillgängligt från Första Långgatan under hela perioden.
    Gäller från den 22 juni till den 22 juli.

Förändringar för bil- och cykeltrafiken i östgående riktning, från Stigberget mot centrum.

  • Mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget. Bil- och cykeltrafik leds om via Andra Långgatan. Kvarterets garage nås via Masthuggstorget och vidare ut på Första Långgatan.
    Gäller från den 1 juni till december 2023.

Omledningsvägar för bil och cykel under markarbetena på Första Långgatan maj–augusti 2023.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top