skip to Main Content
Ledningsarbeten på Heurlins Plats: jan–mars 2022.

Måndagen den 10 januari startade ledningsarbeten på Heurlins Plats. Ledningsarbetet sträcker sig längs Folkets Hus östra fasad fram till Lagerhuset och beräknas i sin helhet att pågå i cirka 8 veckor. 

Trafikpåverkan

Infarten till Heurlins Plats från Järntorgsgatan stängs för fordonstrafik under arbetet. Det går inte att köra igenom Heurlins plats, man fortsätter på Emigrantvägen till stora Badhusgatan via Surbrunnsgatan. Utfarten från Heurlins Plats liksom busshållplatsen flyttas några meter i sidled mot Lagerhuset. P-platserna öster om Folkets Hus tas i anspråk under arbetet.

Gång- och cykelbanorna är öppna som vanligt, med bryggor över schakten. Cykelbanan på Järntorgsgatans västra sida blir något bredare och dubbelriktas för säkrare cykling.

Arbetet innebär buller från grävmaskiner och paddning när vi fyller igen schakten.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top