skip to Main Content
Ledningsarbeten på Första Långgatan. November 2021–februari 2022.

Från november 2021 till februari 2022 utför Göteborgs Stad ledningsarbeten på Första Långgatans norra sida, utmed fasaden, mellan Järnvågsgatan och Nordhemsgatan.

Ledningsarbetet startar i korsningen Första Långgatan/Järnvågsgatan och avslutas vid Nordhemsgatan. Gång- och cykelbanan, liksom parkeringsplatser utmed gatan tas successivt i anspråk och återställs allteftersom arbetet går framåt. Där gång- och cykelbanan påverkas görs det plats för gående och cyklister i körbanan. Tillgängligheten till verksamheterna säkerställs genom tillfälliga bryggor till entréerna.

Under arbetet behöver gående, cyklister och bilar samsas på en mindre yta på denna sträcka, så vänligen ta hänsyn till varandra. I perioder kan biltrafiken behöva ledas om via gatorna intill. Orangea skyltar visar då bästa vägen fram.

 

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top