skip to Main Content
Ledningsarbeten längs Första Långgatan fortsätter fram till februari 2023.

När pågående ledningsarbeten i korsningen Värmlandsgatan/Första Långgatan är klara fortsätter ledningsarbetena längs Första Långgatan. Ledningsarbeten på Första Långgatan, sträckan mellan Värmlandsgatan och Östra Sänkverksgatan, påbörjas vecka 46/47 och pågår fram till februari 2023. Fotgängare kommer under perioden att hänvisas till södra sidan av Första Långgatan och cyklister hänvisas till körbanan.

Trappuppgångar/portar längs med Första Långgatan kommer vara tillgängliga under arbetets gång.

 

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top