skip to Main Content
Göteborg Energi utför ledningsarbeten på Värmlandsgatan.

Från slutet av april 2023 fram till början av mars 2024 ersätter Göteborg Energi gamla fjärrvärmeledningar på Värmlandsgatan. Arbetet påverkar framkomligheten för bilar, cyklister och fotgängare i området och kan orsaka buller på kvällar och helger.

Vid frågor och funderingar, kontakta ansvariga för arbetet:
Projektledare Göteborg Energi: Jenny Nilsson, tel: 031-62 62 67

För mer information: Göteborg Energi markarbeten Värmlandsgatan

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top