skip to Main Content
Göteborg Energi utför ledningsarbeten på Värmlandsgatan.

Från slutet av april fram till hösten kommer Göteborg Energi att ersätta gamla fjärrvärmeledningar på Värmlandsgatan. Arbetet kan påverka framkomligheten för bilar, cyklister och fotgängare i området och orsaka buller på kvällar och helger.

Vid frågor och funderingar, kontakta ansvariga för arbetet:
Projektledare Göteborg Energi: Jenny Nilsson, tel: 031-62 62 67

För mer information: Göteborg Energi markarbeten Värmlandsgatan

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top