skip to Main Content
Del av Masthamnsgatan stängd för fordonstrafik 5 december–23 januari.

Ledningsarbeten på Masthamnsgatan, sträckan mellan Värmlandsgatan och Ö. Sänkverksgatan, påbörjas 5 december 2022 och pågår fram till 23 januari 2023.
Det här innebär att vägsträckan kommer vara stängd för fordonstrafik under tiden som arbetena genomförs.

Biltrafik når P-hus Koffen via Värmlandsgatan, trafik från E45 österifrån följer vägvisning via Järntorget till Värmlandsgatan. Fotgängare kommer fram längs södra sidan av Masthamnsgatan, cyklister hänvisas till Första Långgatan.
Östra Sänkverksgatan kommer att dubbelriktas.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top