skip to Main Content

Bygg- och trafikinfo

Du som bor, verkar eller transporterar dig igenom området runt Masthuggskajen kan här hitta aktuell information om hur bygget påverkar dig. Här skriver vi om eventuella trafikstörningar, bullerarbeten och mycket mer.

Klicka på bannern så hittar du en karta som visar tjänster och service för dig som rör dig på Masthuggskajen just nu.

Aktuellt

Av- och påfarten till Götatunneln stängs från och med augusti

I augusti startar Trafikverket arbetet med att däcka över av- och påfartsramperna till Götatunneln i Järntorgsmotet. Arbetet görs för att Järnvågsparken i nästa steg ska kunna byggas och kommer innebära stora trafikomläggningar i området fram till hösten 2025. Så här blir påverkan:

Den 3 augusti kl 21 stängs avfarten från Götatunneln i Järntorgsmotet
Trafiken från Götatunneln leds då om via Fiskhamnsmotet och tillbaka via Emigrantvägen eller via E45. En tillfällig cirkulationsplats byggs i korsningen mellan Emigrantvägen och Järnvågsgatan för att öka framkomligheten när både av- och påfarten är avstängda.

I mitten av augusti (v 33) stängs påfarten till Götatunneln i Järntorgsmotet
När cirkulationen är klar stängs även påfarten till Götatunneln och trafiken från centrum till Götatunneln leds via cirkulationen vidare till Första Långgatan och Östra Sänkverksgatan ut på leden. Trafik från Linnéområdet till Götatunneln leds via Värmlandsgatan, Östra Sänkverksgatan ut på leden.

För genomgående trafik i Götatunneln och på Oscarsleden (E45) kommer det vara öppet som vanligt.  Av- och påfarten öppnar igen hösten 2025.

Trafiken begränsas i Fiskhamnsmotet
Trafikomläggningen förväntas leda till mer trafik i Fiskhamnsmotet. För att underlätta situationen begränsas trafiken från Emigrantvägen/Danmarksterminalen som ska ut på E45 till att bara kunna svänga höger.

Mark- och ledningsarbeten på Första Långgatan sommar 2024

Första Långgatan byggs om till en grönare stadsgata med mer plats för gående och cyklister.

Just nu pågår ett omfattande mark- och ledningsarbete utmed Första Långgatans södra sida. Första etappen är klar och från i våras pågår arbeten mellan Masthuggstorget och Nordhemsgatan.

Allt eftersom ledningarna kommer på plats färdigställs gatan successivt med nya trottoarer, cykelbanor, växtbäddar, parkeringar med mera. Den södra sidan av Första Långgatan planeras bli helt klar under 2026.

Del av Första Långgatan stängs för fordonstrafik i riktning mot Järntorget
Under perioden 3–30 juni är Första Långgatan mellan Nordhemsgatan och Järntorget stängd på grund av förberedande arbeten för ny gasledning. Fordonstrafiken leds under perioden om till Fjärde Långgatan eller Plantagegatan för vidare färd mot Linnégatan. Gående och cyklister kommer fram på Första Långgatan förbi arbetsområdet.

Etapp 1 är nu klar med färdiga ytskikt. Etapp 2 pågår med arbeten närmast fastigheten fram till hösten 2024. I etapp 3 pågår ledningsarbete i körbanan närmast spår. Efter semestern 2024 flyttar arbetet närmare fasad i etapp 3. Etapp 4 startar hösten 2025.

Markarbeten på Masthamnsgatan och Nordhemsgatan

Från den 21 mars till slutet av september 2024 kommer markarbeten att utföras på delar av Masthamnsgatan och Nordhemsgatan. Ytorna iordningställs med färdiga ytskikt, växtbäddar, träd, belysning och möblering.

Nödvändiga portar och garage kommer vara tillgängliga under perioden. Trafiken på Masthamnsgatan kommer förbi på den sida där arbete ej pågår. Passager för gående genom arbetsområdet kommer finnas och förändras allteftersom arbetena går framåt. I sista etappen stängs infarten från Järnvågsgatan till Masthamnsgatan permanent. Infart kommer istället ske från Nordhemsgatan.

Arbetet är indelat i etapper som delvis överlappar varandra:

Etapp grön: mars–maj
Etapp lila: april
Etapp gul: april–juni
Etapp blå: juni–september
Etapp orange: augusti–september

Emigrantvägen enkelriktas mot centrum, i mitten av mars

I mitten av mars startar ett ledningsarbete till den nya halvön vid Emigrantvägen. I samband med det kommer Emigrantvägen att enkelriktas för fordonstrafik i östgående riktning mellan Danmarksterminalen och Järntorgsmotet. Det innebär att all trafik till Danmarksterminalen leds via Fiskhamnsmotet. Gående och cyklister kommer kunna ta sig fram som vanligt åt båda håll på Emigrantvägen.

Trafikomläggningen kommer ligga kvar under överdäckningen av Götatunnelns ramper som startar till sommaren och håller på till våren 2026.

 

Infarten till Emigrantvägen från Järntorgsmotet stängs från mitten av mars och all trafik till Danmarksterminalen leds via Fiskhamnsmotet.

Arbeten vid Lagerhuset på Heurlins plats

Under våren och fram till hösten 2024 pågår ledningsarbete till den nya halvön och förberedande arbeten inför byggnation av Järnvågsparken. Lagerhusets terrass byggs om, marken justeras och ledningar läggs utmed husets sydvästra fasad.

Järnvågsparken kommer, när den är klar runt 2030, sträcka sig från Lagerhuset och fram till Järnvågsgatan och innehålla allt ifrån gräsytor, lekplats och sittplatser i solläge. Läs mer om områdets nya parker här.

Gatan utanför Lagerhuset har breddats för att göra plats för en tillfällig bussfil och hållplatsen vid biograf Draken har flyttat till sitt ursprungliga läge vid Järnvågen. Under våren pågår ledningsarbete och ombyggnad av terrass vid Lagerhuset.

Masthamnsbron stängd sedan augusti 2022.

Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjades i augusti 2022. För att möjliggöra det arbetet stängdes Masthamnsbron och trafiken leds nu om via Pusterviksbron.

 

Omledning av bil- och kollektivtrafik vid avstängning av Masthamnsbron.

Omledning av gående och cyklister vid avstängning av Masthamnsbron.

Yttre Järnvågsbron monteras ned och bevaras. Oktober 2021.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober 2021. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är färdig och vidareutvecklingen av Skeppsbron är igång.

Back To Top