skip to Main Content
Beläggningsarbeten på Järnvågsgatan 22–23 november

Nu när ledningsarbetena på Järnvågsgatan vid Järntorgsmotet är klara så ska ytan på körbanorna färdigställas. Beläggningsarbeten kommer utföras kvälls-/nattetid kl. 20.00–05.00 den 22:e och den 23:e november, med begränsad framkomlighet för biltrafik när arbetena utförs.

Framkomligheten på gång- och cykelbanor påverkas inte.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top