skip to Main Content
Begränsad framkomlighet för biltrafik på Järnvågsgatan, från vecka 17 – sommaren 2022.

Måndag 25 april påbörjas ledningsarbeten på Järnvågsgatan vid Järntorgsmotet. Under arbetet begränsas framkomligheten för biltrafiken något då körfälten förflyttas i sidled. Det kommer dock alltid vara två körfält ut mot Emigrantvägen/Oskarsleden, minst ett körfält ned i Götatunneln samt två körfält in från Oskarsleden/Emigrantvägen.

Framkomligheten på gång- och cykelbanor påverkas först fram till sommaren.

 

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top