Post Thumbnail

Vi testar väder- och bullerskydd på Masthuggskajen

June 21, 2016

Nu är den på plats – innovationen som ska göra stadslivet lite hälsosammare.

Älvstranden Utveckling upplåter under en två-årsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept. Det IMCG-ledda projektet är ett av dem och nu står en väder- och bullerskyddad mötesplats klar.

– Vi är gärna testarena för bullerskyddsmodulerna på Masthuggskajen då vi ser nyttan både under byggperioden och när området är färdigställt, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen, Älvstranden Utveckling.

– Faller detta väl ut ser jag att flera av våra stadsutvecklingsprojekt i Älvstaden tar till sig denna lösning, avslutar hon.

Innovationsprojektet är ett samarbete mellan nio aktörer som representerar privat- och offentlig sektor samt akademi. Fokus ligger på att utveckla en lösning som möter samhällsutmaningen buller för att tillsammans skapa attraktivt stadsliv världen över. Den potentiella kunden är stadsutvecklare, byggföretag eller privata markägare med hållbarhet i fokus.

– Vi behöver fundera på vilka ljudmiljöer och funktioner vi vill ha i vår omgivning i stället för att enbart se buller som ett problem. En kombination av innovativa lösningar behövs. Modulerna som tagits fram inom TOR-projektet kan vara en av dem, säger Krister Larsson, senior forskare och akustiker på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Under invigningen presenterades lösningen och de akustiska utmaningarna. Nästa steg och utmaning är att få ut innovationen på marknaden och skapa tillväxt.

– En av de största utmaningarna för samhället är att vårda gemensamma resurser som till exempel luften vi andas eller som i detta fall, stadsmiljön vi alla vistas i. För att möta dessa utmaningar krävs det innovationskraft genom samverkan, säger Jonas Norrman VD på IMCG.

Se film ifrån invigningen

Bilder

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 200 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och möten.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.
Området är en del av Älvstaden.

Göteborgs stad Folkets Hus Stena Fastigheter NCC Riksbyggen Elof Hansson Älvstranden Avveckling