Post Thumbnail

Ungdomar sätter sin prägel på Masthamnsgatan

April 15, 2019

Caféer, sköna sittplatser, linbana, fotbollsplan och mycket grönska är några av de saker som ungdomar önskar sig på Masthamnsgatan i Masthuggskajen. Under ledning av Göteborgs Stad arbetar tre gymnasieklasser under våren med gestaltningen av gatan.

Masthamnsgatan ska utformas till en gata med plats för lek och aktivitet. Tre workshopar med tre gymnasieklasser ska ge dem som skissar på Masthuggskajens gator och torg, idéer till vad som ska finnas på gatan.
– Arbetet ligger helt i linje med ambitionen för hela området som har ett uttalat fokus på barn och unga, säger Gunilla Gombrii som jobbar med gestaltningen av Masthuggskajen på trafikkontoret.

Förra veckan genomfördes de sista workshoparna på plats, då gymnasieeleverna bland annat fick bygga enkla installationer för att visa vad de vill kunna göra på Masthamnsgatan. Förbipasserande fick se caféer, grillplatser, sköna sittplatser, en linbana och en fotbollsplan växa fram av konstgräs, vimplar, tejp och kritor.
– Det är kul att vara med och utveckla staden. Jag hoppas att Masthamnsgatan kommer att fyllas med innehåll som gör att vi ungdomar kan vara här och göra saker, säger Olivia Stark som var en av dem som deltog i workshoparna.

Resultatet sammanställs nu och blir en del av det gestaltningsförslag som ska vara klart i sommar.
– Det är slående att gymnasieleverna önskar sig ganska okomplicerade saker. Det ska kännas mysigt, lugnt och grönt på Masthamnsgatan, säger Gunilla.

Senare i vår möts gymnasieeleverna igen och då ska ungdomarna ge feedback på hur väl deras idéer har tagits omhand i gestaltningsförslaget från trafikkontoret och park- och naturförvaltningen.

Workshoparna genomfördes av två landskapsarkitekter från företaget Disorder.

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Stena Fastigheter Älvstranden Utveckling