Post Thumbnail

Tredje Långgatan blir sommargågata

May 2, 2017

All trafik på gåendes villkor. Försöket att Tredje Långgatan blir gågata varje sommar är permanentat, det beslutade trafiknämnden i höstas. Det innebär att gatan byter skepnad mellan 2 maj och 30 september och trafiken blir på de gåendes villkor.

De två senaste åren har Tredje Långgatan på försök omvandlats till gågata under sommaren. Ett grepp som visat sig så lyckat att det nu har permanentats. Varje år under perioden maj-september bli gatan gågata.
– Vi har frågat boende, besökare och de som driver verksamhet på Tredje Långgatan om hur de tycker det har fungerat under försöket, och det finns ett stort stöd inom alla de här grupperna, berättar Hanna Kuschel, projektledare på trafikkontoret.

Anpassas efter gångfart
En gågata innebär att det är förbjudet att framföra motordrivna fordon där – med några undantag. Det gäller leveranser eller transporter med ärende till adress på gatan. Dessutom ska alla fordon, även cykel, anpassas efter gångfart.
Att sommartid omvandla Tredje Långgatan till gågata är från början ett önskemål från verksamma där. Det ligger också helt i linje med stadens strategi och arbete att omfördela gatuutrymmet från bilar till utrymme för vistelse och gång.
– Vi har i dialog med boende och verksamma på Tredje Långgatan också gjort ett omtag på själva möbleringen av gaturummet, det vill säga skyltning och placering av blomsterlådor, sittplatser och cykelställ. Allt för att det ska bli så tryggt som möjligt, Hanna Kuschel.

 

Text – Vårt Göteborg 2017-04-27
Foto: Stina Olsson

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och Citylab-certifierat för hållbar stadsutveckling.

Göteborgs stad Folkets Hus Stena Fastigheter NCC Riksbyggen Elof Hansson Älvstranden Utveckling Hotell Draken