Vi som bygger Masthuggskajen

Masthuggskajen är en del av Vision Älvstaden. Här växer en ny hållbar stadsdel fram som kommer att komplettera det redan vimlande stadslivet runt Järntorget och Långgatorna. Ett kulturcentrum där gamla värden bevaras och blandas med nya, där kontraster skapar dynamik i stadsbilden. På Masthuggskajen skapas nya platser där fler människor kommer att bo, arbeta och umgås. Vi är flera aktörer som tillsammans skapar Masthuggskajen.


Fastighets AB Balder
Balder bygger Göteborgs nya storhotell Clarion Hotel Draken. Med en total höjd om drygt 100 meter blir Draken Göteborgs högsta hotell. Detta 34 våningar höga utropstecken signalerar stadens nybyggaranda och förstärker även Järntorgskvarterens roll som centrum för möten, nöje och kultur. Den för kulturen så viktiga institutionen Biograf Draken kommer att bevaras i sin befintliga form och verksamhet. Läs mer om Clarion Hotel Draken.

 

Elof Hansson Fastigheter
Elof Hansson Fastigheter driver, tillsammans med Alecta, kontorsprojektet Global Business Gate, en hub och mötesplats för företag som verkar inom internationell handel och affärer. Läs mer på globalbusinessgate.se.

Elof Hansson Fastigheter planerar även för byggnation av ca 300 lägenheter längs Första Långgatan. Läs mer på elofhanssonfastigheter.com.

 

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad genom trafikkontoret och park -och naturförvaltningen bygger Mathuggskajens nya gator, kajer, parker och torg. Två nya parker ska göra området till en grönare plats, med ytor för umgänge, aktivitet och rekreation. Masthamnsgatan byggs om utifrån de gåendes villkor med aktiviteter utmed gatan för barn och unga. Med ett nytt kajstråk kommer Masthuggskajen och hela Göteborg närmare vattnet.

 

NCC
NCC bygger just nu två kontorsfastigheter på Masthuggskajen – Våghuset och Brick Studios. I en kommande etapp kommer även fastigheten Magasinet att föras upp. Husens arkitektur sticker ut och här växer några av stadens nya ikonbyggnader fram. De hyresgäster som flyttar in får direkt tillgång till ett utmärkt kommunikationsläge, en stor takterrass och härlig utsikt över både hav och land. Läs mer på vaghuset.ncc.se och brickstudios.ncc.se.

 

Riksbyggen
Riksbyggen planerar att bygga sex bostadsrättsföreningar med totalt ca 500 bostadsrätter i flera olika kvarter inom Masthuggskajen. Längs med Första Långgatan kommer fyra bostadsrättsföreningar att byggas och bildas. På den nya halvön och strax innanför denna, kommer ytterligare två bostadsrättsföreningar att föras upp. Att bo på Masthuggskajen kommer bli mycket bekvämt – ett helt fantastiskt läge med närhet till såväl vattnet som till stadens puls.

 

Stena Fastigheter
Stena Fastigheter utvecklar 300 hyresrätter och 30 000 kvm kontor, handel, service och restauranger inom ramen för projekt Masthuggskajen. Bostäderna och en del av kontoren kommer att ligga på den nya halvö som byggs ut i vattnet. Här hittar du som älskar stad, vatten, grönska och kultur din plats, oavsett om du vill bo, arbeta eller besöka området. Läs mer på stenafastigheter.se.

 

Älvstranden Utveckling
Älvstranden Utveckling är katalysatorn i arbetet med Masthuggskajens planering och utbyggnad. Uppdraget går ut på att effektivisera samarbetet mellan byggaktörerna och kommunens samarbetsorgan. Det innebär bland annat att bolaget koordinerar det interna arbetet och är samordnare gentemot Göteborgs Stads förvaltningar. Läs mer på alvstranden.com.

 

Nu bygger vi Masthuggskajen. Med 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas området till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt.

Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området, som är en del av Älvstaden, har höga hållbarhetsambitioner och Masthuggskajen var först ut med att certifiera planeringsskedet enligt Citylab Action hållbara stadsdelar.

Göteborgs stad Balder Elof Hansson NCC Riksbyggen Stena Fastigheter Älvstranden Utveckling