Hero Image

Media

Här publicerar vi våra visionsbilder och kartor. Det är fritt att ladda ned dessa.

Du kan också besöka MyNewsdesk/ Älvstaden.

 

 

Bilder
Kontakt
Åsa Vernersson Projektledare, Älvstranden Utveckling 031 368 96 40 asa.vernersson@alvstranden.goteborg.se